Belgische rechtscolleges als Europese staatssteunrechters

Aan de hand van een rechtspraakonderzoek van het Grondwettelijk Hof, de Raad van State én de gewone rechtscolleges wordt in dit werk onderzocht, beschreven en geëvalueerd in hoeverre Belgische rechtscolleges kunnen en zouden moeten optreden als Europese staatssteunrechters.

Auteur(s):
Wout De Cock
boek | verwacht | 1e editie
januari 2023 | xxii + 562 blz.

Paperback
€ 120,-


ISBN 9789400015845Verschijnt 30 januari 2023

Inhoud

Ondanks het feit dat het reeds decennia vaststaat dat de nationale rechtscolleges van de EU-lidstaten een cruciale rol (zouden moeten) spelen bij de handhaving van het EU-staatssteunrecht, is het vandaag onzeker of en hoe Belgische rechtscolleges deze rol (kunnen) vervullen. Dit doctoraatsonderzoek vult deze leemte en brengt verheldering en rechtszekerheid in een onderwerp dat vaak vergeten wordt in de rechtsleer én de praktijk.

Aan de hand van een rechtspraakonderzoek van het Grondwettelijk Hof, de Raad van State én de gewone rechtscolleges wordt in dit werk onderzocht, beschreven en geëvalueerd in hoeverre Belgische rechtscolleges kunnen en zouden moeten optreden als Europese staatssteunrechters. Hierbij wordt gefocust op vier onderzoeksthema’s: welke partijen kunnen een beroep doen op de Belgische staatssteunrechters; hoe kunnen en moeten de Belgische rechtscolleges optreden als staatssteunrechters; hoe kunnen en moeten de Belgische rechtscolleges optreden tegen schendingen van het EU-staatssteunrecht; en wat is de verhouding tussen de Belgische rechtscolleges en de Europese Commissie enerzijds, en het Hof van Justitie anderzijds.

In het onderzoek worden tot slot ook oplossingen geformuleerd voor de verschillende onzekerheden en problemen in het Belgische recht wat betreft de rol van de Belgische staatssteunrechters. Ten uitgeleide en ter aanscherping van het onderzoek worden tot slot nog enkele algemene reflecties geformuleerd over het handhavingssysteem van de EU-staatssteunregels.

Dit is het eerste diepgaande werk over de rol van de Belgische rechtscolleges als Europese staatssteunrechters. Deze uitgebreide studie van de Belgische staatssteunrechtspraak biedt, door te werken met afgebakende onderzoeksvragen een leidraad voor alle stakeholders die te maken krijgen met de naleving van de EU-staatssteunregels in België (magistraten, advocaten, ondernemingen, overheden, ngo’s, burgers enz.).

Over de auteur:
Wout De Cock is postdoctoraal onderzoeker.

Inhoudsopgave

De individuele hoofdstukken zijn (nog) niet beschikbaar.