Het Wetboek van economisch recht: van nu en straks?

In dit boek worden voor het eerst de belangrijkste boeken van het WER gedetailleerd besproken, met aandacht voor alle wijzigingen en nieuwigheden én met oog voor de knelpunten uit de dagelijkse praktijk.
Editor(s):
Bert Keirsbilck, Evelyne Terryn
boek | verschenen | 1e editie
oktober 2014 | xvi + 432 blz.

Paperback
€ 115,-


ISBN 9789400005440

Inhoud

Het nieuwe Wetboek van economisch recht (WER) coördineert en codificeert een belangrijk deel van het Belgisch economisch recht. Deze codificatie heeft talrijke kleine en grote wijzigingen en een aantal belangrijke nieuwigheden tot gevolg. Het klassieke handels- en insolventierecht bleef weliswaar onaangeroerd, maar parallel werd met de Wet Natuurlijke Rechter de bevoegdheid van de rechtbank van koophandel grondig hervormd.

In dit boek worden voor het eerst de belangrijkste boeken van het WER gedetailleerd besproken, met aandacht voor alle wijzigingen en nieuwigheden én met oog voor de knelpunten uit de dagelijkse praktijk. Bovendien worden ook kritische bedenkingen geformuleerd bij deze codificatieoefening, waarbij ook de band tussen het WER en het Burgerlijk Wetboek en het Wetboek van vennootschappen wordt gethematiseerd.

Het Wetboek van economisch recht: van nu en straks? is een onmisbaar boek voor advocaten, magistraten, bedrijfsjuristen en overheden die met het economisch en privaatrecht in contact komen. Een wetboek dat een belangrijke stap betekent in de modernisering van het economisch recht, een stap die ongetwijfeld niet de laatste zal zijn.

Met bijdragen van Jacques Steenbergen; Joeri Vananroye en Karel-Jan Vandormael; Luc Ballon; Wouter Devroe en Hannelore Buelens; Bert Keirsbilck; Johan Vannerom; Frank Hellemans; Marie-Christine Janssens, Hendrik Vanhees en Vinciane Vanovermeire; Evelyne Terryn en Joke Goddaer; Jules Stuyck; Bert Demarsin; Marieke Wyckaert; Koen Geens.

Hoofdstukken

Inhoudstafel (p. 0)

Het Wetboek van economisch recht. Achtergrond en opzet (p. 1)

Boek I WER en Wet Natuurlijke Rechter. Van handelsrecht naar ondernemingsrecht (p. 5)

Boek III. Vrijheid van vestiging, dienstverlening en algemene verplichtingen van de ondernemingen (p. 65)

Boek IV. Vernieuwd mededingingsrecht in België (p. 107)

Boeken VI & XIV. Marktpraktijken en consumentenbescherming, ook voor vrije beroepen (p. 129)

Boek VII. Betalings- en kredietdiensten. ‘Something old, something new’ (p. 203)

Boek X. Handelsagentuur overeenkomsten, commerciële samenwerkingsovereenkomsten en verkoopconcessies (p. 227)

Boek XI. Intellectuele eigendom (p. 265)

Boek XII. Recht van de elektronische economie (p. 303)

Boeken XVI & XVII. Buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen en bijzondere rechtsprocedures (i.h.b. vordering tot staking) (p. 341)

Het Wetboek van economisch recht en zijn band met het Burgerlijk Wetboek (p. 361)

Het Wetboek van economisch recht en het Wetboek van Vennootschappen. Over banden, verbanden en lessons (to be) learned (p. 399)

Enkele slotbeschouwingen bij een eerste studie van het nieuwe Wetboek van economisch recht (p. 425)

Ook interessant voor u: