1. Tijdschrift Vervoer & Recht

    Verschijnt 18 oktober 2018

    Het Tijdschrift Vervoer & Recht brengt de juridische ontwikkeling op het gebied van vervoersrecht voor u in kaart. Zowel het privaatrecht als publiekrecht komen in het tijdschrift aan de orde en worden op een praktijkgerichte wijze benaderd.
    Printed
    € 259,50 / jaar