1. Tijdens deze 8ste editie van de Jaarconferentie Competitio lichten de sprekers de belangrijkste ontwikkelingen toe die zich tijdens het voorbije kalenderjaar hebben voorgedaan in het Belgische mededingingsrecht.
    Seminar
    € 272,25 (incl. BTW)

  2. De douanereglementering is een geheel van voorschriften betreffende de in- en uitvoer van goederen.
    Seminar
    € 413,09 (incl. BTW)