1. Tijdens deze studiedag worden een aantal capita selecta op het vlak van het ondernemingsrecht op een praktijkgerichte wijze geanalyseerd.
    Seminar
    € 348,35 (incl. BTW)

  2. Handel is een bron van welvaart in de bedrijfswereld, maar je moet wel opletten dat je steeds betaald wordt. Een belangrijke onbetaalde vordering kan in een worst case scenario leiden tot het faillissement van de verkoper. Om zich tegen het betalingsrisico te beschermen bestaan er diverse instrumenten: het documentair incasso,het documentair krediet, de standby Letter of Credit, de borgstelling of bankgaranties, de borgtochtverzekering, de kredietverzekering, de factoring, het eigendomsvoorbehoud…
    Seminar
    € 235,95 (incl. BTW)