1. Tijdens deze studiedag worden een aantal capita selecta geanalyseerd, die nauw in verband staan met de situatie van personen in financiële moeilijkheden.
    Seminar
    € 173,35 (incl. BTW)

  2. Sinds 1 mei 2018 is Boek XX in het Wetboek Economisch Recht van kracht. Deze wet heeft de Faillissementswet van 8 augustus 1997 en de Wet van 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van ondernemingen samengevoegd om zo tot een uniforme insolventiewet te komen. Sinds 1 mei 2019 is het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en verenigingen gefaseerd in werking getreden. Ook deze regelgeving heeft een impact op de regels inzake insolventierecht (aansprakelijkheid, ontbinding en vereffening).
    Seminar
    € 235,95 (incl. BTW)