Handboek vennootschapsrecht (tweede uitgave) (paperback)

Met de invoering van een WVV in 2019 en de herstelwet van 2020 drong een tweede uitgave van het Handboek vennootschapsrecht zich op. In dit magistrale naslagwerk analyseren de auteurs het actuele Belgische vennootschapsrecht integraal, systematisch en synthetisch met aandacht voor de praktijk. Ze gaan oplossingsgericht in op de problemen die zich in de praktijk in de context van het vennootschapsrecht kunnen voordoen.

* De wetgeving, rechtspraak en rechtsleer, met inbegrip van de rechtsleer over het WVV, werd verwerkt tot en met de zomer van 2020.
* Geschreven voor iedereen die in aanraking komt met het vennootschapsrecht en het leven van een vennootschap: magistraten, advocaten, notarissen, bedrijfsjuristen, bedrijfsrevisoren, accountants, bestuurders van vennootschappen, …
* Voorzien van een zeer uitgebreid en gedetailleerd trefwoordenregister.
Auteur(s):
Herman Braeckmans, Robby Houben
boek | verschenen | 2e editie
januari 2021 | xlvi + 974 blz.

Paperback
€ 275,-


ISBN 9789400010444


Speciale voorwaarden
- Studentenprijs € 50,-

Inhoud

Dit opus magnum is het meest complete Nederlandstalige naslagwerk dat het volledige geldende vennootschapsrecht integraal behandelt, tegelijk op academische en didactische wijze, als op pragmatische wijze.

De eerste uitgave van het Handboek vennootschapsrecht verscheen in 2012. Sindsdien stond de trein van het vennootschapsrecht niet stil. In het bijzonder de invoering van een nieuw Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) in 2019 en de daaropvolgende herstelwet van 2020 zorgden voor een omwenteling.
Een tweede uitgave van het Handboek vennootschapsrecht drong zich op. De wetgeving, rechtspraak en rechtsleer, met inbegrip van de rechtsleer over het WVV, werd verwerkt tot en met de zomer van 2020.

Dit uitmuntende boek draagt terecht de titel van handboek. Iedereen die in aanraking komt met het vennootschapsrecht en het leven van een vennootschap, zowel een jurist, een bedrijfsrevisor, een accountant als een bestuurder van een vennootschap, kan dit boek raadplegen. In die optiek is dit boek een ‘handig’ instrument om het vennootschapsrecht beter te kennen en te begrijpen, maar ook om erover te reflecteren.
Dit magistrale naslagwerk analyseert het actuele Belgische vennootschapsrecht integraal, systematisch en synthetisch in één en hetzelfde boek, ten behoeve van de (aankomende) jurist die zich erin wil verdiepen. Het boek is academisch en didactisch, maar tegelijk pragmatisch, met aandacht voor de praktijk. Het is voorzien van een zeer uitgebreid en gedetailleerd trefwoordenregister.

Dit boek is tegelijk een didactisch en academisch, als een pragmatisch naslagwerk over vennootschapsrecht. In die optiek gaat dit boek oplossingsgericht in op de problemen die zich in de praktijk in de context van het vennootschapsrecht kunnen voordoen.
Dit boek is dan ook hét onmisbare referentiewerk voor iedere praktijkjurist die met het vennootschapsrecht wordt geconfronteerd: magistraten, advocaten, notarissen, bedrijfsjuristen, bedrijfsrevisoren, accountants, bestuurders van vennootschappen …

Herman Braeckmans is professor dr. emeritus van de Universiteit Antwerpen en doceerde er vennootschapsrecht, ondernemingsrecht en financieel recht gedurende meer dan dertig jaar. Hij doceert nog steeds aan de Antwerp Management School. Herman Braeckmans is sedert verscheidene decennia advocaat aan de Balie Provincie Antwerpen, met een doorgedreven specialisatie in het vennootschapsrecht.
Prof. dr. Robby Houben volgde Herman Braeckmans op aan de Universiteit Antwerpen en doceert daar thans het vennootschaps- en kapitaalmarktenrecht. Hij is advocaat aan de Balie Provincie Antwerpen.

Inhoudsopgave

De individuele hoofdstukken zijn (nog) niet beschikbaar.