Handboek socialezekerheidsrecht (negende editie)

In dit werk krijgt u naast oplossingen voor socialezekerheidsproblemen ook een duidelijk inzicht in de historische ontwikkelingen, de structuur en het achterliggende gedachtegoed van de sociale zekerheid.
Auteur(s):
Jef Van Langendonck, Yves Stevens, Anne Van Regenmortel
boek | verschenen | 9e editie
september 2015 | xxxiv + 780 blz.

Hardback
€ 185,-


ISBN 9789400006393

Inhoud

De negende editie van dit toonaangevende handboek ontleedt de beginselen van het volledige Belgische socialezekerheidsrecht, rekening houdende met de talrijke wijzigingen naar aanleiding van de zesde Staatshervorming. De auteurs hebben bewust vermeden te zeer in detail te treden: het zijn de hoofdlijnen, de algemene beginselen die hier duidelijk in kaart worden gebracht. Zowel de specialist als hij die occasioneel met deze materie te maken heeft, vindt in dit boek een onmisbaar overzicht van het vigerende recht. Door de doordachte opbouw en de uitgebreide lijst van trefwoorden vindt u gemakkelijk het antwoord op uw vragen en dringt u snel door tot de kern van de zaak. De goede en evenwichtige selectie van verwijzingen naar de belangrijkste rechtspraak en rechtsleer maken van dit boek de ideale basis voor doelgericht opzoekingswerk.

Het Handboek socialezekerheidsrecht is dan ook hét basiswerk over het socialezekerheidsrecht. In dit werk krijgt u naast oplossingen voor socialezekerheidsproblemen ook een duidelijk inzicht in de historische ontwikkelingen, de structuur en het achterliggende gedachtegoed van de sociale zekerheid.

Hoofdstukken

Inhoudsopgave (p. 0)

DEEL I. ALGEMEEN DEEL

Hoofdstuk 1. Begrip en situering (p. 1)

Hoofdstuk 2. Fundamentele problematiek (p. 33)

Hoofdstuk 3. Bestuurlijke organisatie (p. 57)

DEEL II. DE SOCIALE ZEKERHEID VOOR WERKNEMERS

Algemeen (p. 113)

Hoofdstuk 1. Toepassingsgebied (p. 123)

Hoofdstuk 2. Bijdragen (p. 177)

Hoofdstuk 3. Arbeidsongevallen en beroepsziekten (p. 253)

Hoofdstuk 4. Geneeskundige verzorging (p. 331)

Hoofdstuk 5. Arbeidsongeschiktheid (p. 415)

Hoofdstuk 6. Gezinsbijslagen (p. 447)

Hoofdstuk 7. Werkloosheid (p. 471)

Hoofdstuk 8. Pensioenen (p. 539)

DEEL III. DE SOCIALE VERZEKERINGEN VOOR ZELFSTANDIGEN

Hoofdstuk 1. Het sociaal statuut der zelfstandigen (p. 575)

Hoofdstuk 2. Ziekteverzekering (p. 605)

Hoofdstuk 3. Gezinsbijslagen (p. 615)

Hoofdstuk 4. Faillissementsverzekering (p. 617)

Hoofdstuk 5. Pensioenen (p. 621)

DEEL IV. DE SOCIALE BESCHERMING VAN HET OVERHEIDSPERSONEEL

Inleiding (p. 635)

Hoofdstuk 1. Toepassingsgebied en financiering (p. 639)

Hoofdstuk 2. Arbeidsongevallen en beroepsziekten (p. 647)

Hoofdstuk 3. Ziekteverzekering en werkloosheid (p. 653)

Hoofdstuk 4. Pensioenen (p. 655)

DEEL V. DE SOCIALE BIJSTAND

Inleiding (p. 673)

Hoofdstuk 1. De financiële tegemoet komingen voor gehandicapten (p. 677)

Hoofdstuk 2. Het recht op maatschappelijke integratie (p. 695)

Hoofdstuk 3. De inkomensgarantie voor ouderen (p. 725)

Hoofdstuk 4. De gewaarborgde gezinsbijslag (p. 735)

Hoofdstuk 5. Maatschappelijke dienstverlening (p. 743)

Trefwoordenregister (p. 761)

Actualiseringen en aanvullend lesmateriaal

Actualiseringen

Bij deze uitgave worden extra bijlagen (o.a. modellen, contracten, schema’s, actualiseringen enz.) aangeboden. Deze bijlagen zijn vrij beschikbaar.

Lesmateriaal

Er is geen lesmateriaal beschikbaar voor dit boek