Handboek Ruimtelijk bestuursrecht


In deze uitgave worden de vergunningen in het algemeen, de onteigening, de ruimtelijke ordening en stedenbouw, en de bescherming van het onroerend erfgoed en de milieuvergunningen behandeld.

Auteur(s):
Geert Van Hoorick
boek | verschenen | 2e editie
februari 2011 | 0 + 344 blz.

Paperback
€ 24,50 € 35,-


ISBN 9789400001855


Speciale voorwaarden
- Studentenprijs € 35,-

Inhoud


In het Handboek Ruimtelijk bestuursrecht worden de vergunningen in het algemeen, de onteigening, de ruimtelijke ordening en stedenbouw, en de bescherming van het onroerend erfgoed (monumenten, stads- en dorpsgezichten, landschappen, en archeologisch patrimonium) en de milieuvergunningen behandeld.

In het eerste deel wordt het ruimtelijk bestuursrecht in zijn beleidsmatige context gesitueerd, waarbij ruime aandacht uitgaat naar de instrumenten van het milieubeleid en de ruimtelijke ordening.
Het tweede tot en met het vijfde deel gaan over het vigerende ruimtelijk bestuursrecht in het Vlaamse Gewest. In het tweede deel staat de vergunning centraal als belangrijk instrument van het milieubeleid en de ruimtelijke ordening. Het derde deel handelt over de onteigening ten algemenen nutte, het vierde deel over de ruimtelijke ordening en stedenbouw. In het vijfde deel wordt een inleiding gegeven op twee onderdelen van het milieurecht, met name de milieuvergunning en de bodem(sanering).

Het boek wordt gebruikt als cursus in de Bachelor en Master in de rechten, aan de Universiteit Gent, Faculteit Rechtsgeleerdheid, doch het richt zich – onder meer door de uitgebreide verwijzingen naar wetgeving, rechtspraak en rechtsleer – eveneens tot de beroepswereld (magistratuur, lokale besturen, administraties, advocaten, adviesbureaus enz.).

Geert Van Hoorick is docent in de vakgebieden bestuursrecht en milieurecht, aan de Universiteit Gent, Faculteit Rechtsgeleerdheid. Hij is er onder meer belast met vakken in het milieurecht, natuurbeschermingsrecht, ruimtelijke ordeningsrecht, en notarieel bestuursrecht.
Ook is hij docent aan de Vrije Universiteit Brussel, voor het vak milieurecht en milieubeleid. Hij publiceerde onder meer boeken over natuurbeschermingsrecht (Intersentia, 1997 en 2000) en over notarieel bestuursrecht (Intersentia, 2006), en leidde talrijke onderzoeksprojecten.
Eén daarvan in opdracht van het Vlaamse Gewest, heeft geleid tot het Voorontwerp van Vlaams Natuurwetboek (Intersentia, 2005).
Tevens is hij advocaat aan de balie van Gent. Zijn doctoraatsproefschrift werd in 2001 bekroond met de VDK-prijs voor duurzame ontwikkeling.

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave (p. 0)

DEEL I. Ruimtelijk bestuursrecht, ruimtelijke ordening en milieubeleid

DEEL II. Algemeen vergunningsrecht

DEEL III. Onteigeningsrecht

DEEL IV. Ruimtelijke-ordeningsrecht

DEEL V. Milieurecht

Ook interessant voor u: