Handboek Burgerlijk Recht - deel II

De rechtstak ‘Zakenrecht en zekerheden’ onderging de jongste decennia een belangrijke evolutie, die een complete update van het Handboek Burgerlijk Recht noodzakelijk maakte.
Auteur(s):
Eric Dirix, René Dekkers
boek | verschenen | 1e editie
februari 2005 | xvi + 589 blz.

Hardback
€ 175,-


ISBN 9789050954020

Inhoud

Deel II van het Handboek Burgerlijk Recht – Zakenrecht, zekerheden en verjaring – werd bewerkt door Professor Eric Dirix, raadsheer in het hof van Cassatie en buitengewoon hoogleraar in de faculteit der Rechtsgeleerdheid van de KU Leuven.

De rechtstak ‘Zakenrecht en zekerheden’ onderging de jongste decennia een belangrijke evolutie, die een complete update van het Handboek Burgerlijk Recht noodzakelijk maakte.
Vanzelfsprekend volgen de auteurs waar mogelijk de structuur en de interne logica van het Burgerlijk Wetboek. Zo vindt u snel uw weg terug in dit lijvige boekdeel. Een belangrijk deel van het werk behandelt het koninginnestuk van de zekerheden: de hypotheek. Hoewel de formele wijzigingen hier beperkter zijn, bewijst de praktijk dat de oorspronkelijke tekst van René Dekkers toe was aan een grondige herziening. Tot slot besteedt auteur Eric Dirix ook ruim aandacht aan de verjaring.

Voor advocaten, magistraten en notarissen is dit Handboek Burgerlijk Recht verplichte lectuur en het vertrek- én eindpunt van al hun dossiers. De uitgave is geschikt voor het eerste opzoekwerk, maar dankzij de verwijzingen naar wat echt belangrijk is, ook het ideale uitgangspunt voor diepgaand studiewerk.

Inhoudsopgave

Inhoudstafel (p. 0)

BOEK II. ZAKENRECHT

TITEL I. ZAKEN IN HET ALGEMEEN (p. 1)

TITEL II. EIGENDOM (p. 59)

TITEL III. ZAKELIJKE GENOTSRECHTEN (p. 181)

TITEL IV. OVERDRACHT VAN ZAKELIJKE ONROERENDE RECHTEN (p. 295)

BOEK III. ZEKERHEDEN

Inleiding (p. 323)

TITEL I. PERSOONLIJKE ZEKERHEDEN (p. 327)

TITEL II. ZAKELIJKE ZEKERHEDEN (p. 365)

BOEK IV. VERJARING

Inleiding (p. 495)

TITEL I. GEMEENSCHAPPELIJKE REGELS (p. 501)

TITEL II. VERKRIJGENDE VERJARING (p. 535)

TITEL III. BEVRIJDENDE VERJARING (p. 561)

TREFWOORDENREGISTER (p. 583)

Open access content

Hieronder vindt u deel van de inhoud van onze uitgaven ter beoordeling online raadpleegbaar.


Inhoudstafel (p. 0)
TREFWOORDENREGISTER (p. 583)

Ook interessant voor u: