Handboek bijzonder gereglementeerde verzekeringscontracten (zevende editie) - paperback

De auteur bespreekt en analyseert de belangrijkste bijzonder gereglementeerde verzekeringscontracten, die verband houden met het privéleven van een verzekerde en die bijgevolg het vaakst voorkomen in de dagelijkse juridische praktijk: de brandverzekering, uiteraard met inbegrip van de verplichte natuurrampendekking, de gezinsaansprakelijkheidsverzekering of familiale verzekering, de motorrijtuigenverzekering, de levensverzekering, de rechtsbijstandsverzekering.

Auteur(s):
Philippe Colle
Reeks:
Publicaties in het Economisch recht VUB
Volume:
22
boek | verschenen | 7e editie
september 2019 | xvi + 398 blz.

Paperback
€ 104,-


ISBN 9789400010697


Speciale voorwaarden
- Studentenprijs € 42,-

Inhoud

De auteur bespreekt en analyseert de belangrijkste bijzonder gereglementeerde verzekeringscontracten, die verband houden met het privéleven van een verzekerde en die bijgevolg het vaakst voorkomen in de dagelijkse juridische praktijk:
– de brandverzekering, uiteraard met inbegrip van de verplichte natuurrampendekking,
– de gezinsaansprakelijkheidsverzekering of familiale verzekering,
– de motorrijtuigenverzekering,
– de levensverzekering,
– de rechtsbijstandsverzekering.

In dit up-to-date boek komen de uitgebreide ervaring die de auteur als advocaat en als gedelegeerd bestuurder van Assuralia heeft opgebouwd en zijn wetenschappelijke expertise perfect samen.

De duidelijke structuur, de accurate commentaar en het uitgebreide trefwoordenregister maken van dit meest actuele handboek verzekeringsrecht niet alleen een betrouwbaar referentiewerk voor alle verzekeringsspecialisten, maar ook een snel en gemakkelijk te raadplegen vraagbaak voor hen die minder frequent in contact komen met deze belangrijke rechtstak.

Een onmisbaar naslagwerk!

Philippe Colle is gedelegeerd bestuurder van Assuralia (de beroepsvereniging voor verzekeringsondernemingen) en sedert 1990 hoogleraar verzekeringsrecht aan de VUB.

Inhoudsopgave

De individuele hoofdstukken zijn (nog) niet beschikbaar.

Over de reeks

Publicaties in het Economisch recht VUB

Deze reeks bevat de publicaties van de Vakgroep Economisch Recht, een onderzoeksinstituut van de Vrije Universiteit Brussel.
De Vakgroep Economisch Recht stelt zich ten doel om hoogwaardig wetenschappelijk onderzoek en onderwijs te verzorgen op het gebied van het Economisch recht, zowel vanuit nationaal als vanuit Europees perspectief.
De Vakgroep stimuleert en organiseert multidisciplinair onderzoek op het gebied van fundamentele vragen die o.m. het vennootschapsrecht, het financieel recht, het insolventierecht, het marktrecht en het verzekeringsrecht tot voorwerp hebben.
De resultaten van deze onderzoeken worden gepubliceerd in de publicatiereeks van de Vakgroep.
De publicaties van de Vakgroep die in deze reeks worden opgenomen, zijn onderworpen aan een double-blind peer review en beantwoorden aan de hoogste academische normen. Meer info over de Vakgroep op http://www.vub.ac.be/ECOR/
Editorial Board
Met ingang van najaar 2011 is voor de Reeks publicaties van de Vakgroep Economisch Recht een Editorial Board samengesteld.
De Editorial Board bewaakt de kwaliteit van de in de boekenreeks gepubliceerde werken en is samengesteld uit zowel academische leden, als uit praktijkdeskundigen met een grote specialisatie in het vakgebied, en dit om het evenwicht tussen wetenschappelijke en praktijkrelevantie te bewaken.
Voorzitter: Prof. Koen Byttebier
Verdere leden: Prof. Michel Flaméé, Prof. Jean-Marie Nelissen-Grade, Mr. Jan Peeters, Dhr. Koen Troch.
Redactiesecretariaat: Dhr. Tom Wera

Meer over deze reeks