Gezondheidsrecht toegepast (vierde editie)

Met dit boek in de reeks Toegepast introduceren de auteurs de lezer in de vele juridische vragen die verbonden zijn met het beroep van vroedvrouwen en verpleegkundigen. Ze beschrijven toegankelijk thema’s als aansprakelijkheid en de relatie beroepsbeoefenaar-patiënt.

- Met tal van casussen en voorbeelden uit de praktijk.
- Helder studieboek voor studenten en gebruiksvriendelijke handleiding voor iedereen in de gezondheidszorg.
Auteur(s):
Dominique Minten, Valentina Staelens
Reeks:
Toegepast
Volume:
boek | verschenen | 4e editie
augustus 2020 | xvi + 242 blz.

Paperback
€ 30,-


ISBN 9789400009493


Speciale voorwaarden
- Studentenprijs € 30,-

Inhoud

Vroedvrouwen en verpleegkundigen worden dagelijks en vaak onbewust geconfronteerd met tal van juridische vragen en problemen. In de praktijk komt het aan op snel handelen en daarom moet het recht duidelijk en hanteerbaar zijn. In dit handboek vindt u tal van casussen en ander voorbeeldmateriaal. Het is bestemd voor studenten verpleegkunde en vroedkunde, voor studenten die een opleiding gezondheidszorg, bejaardenzorg of kinderzorg volgen evenals voor elke zorgverstrekker werkzaam in de gezondheidssector.

Door de overzichtelijke structuur en de vele voorbeelden is dit een ideaal studieboek en een gebruiksvriendelijke handleiding voor alle praktijkmensen.

Inhoudsopgave

Hoofdstuk 1. Wat is recht? (p. 1)

Dominique Minten, Valentina Staelens

Hoofdstuk 2. De persoon in het recht (p. 9)

Dominique Minten, Valentina Staelens

Hoofdstuk 3. Beroepsuitoefening in de gezondheidszorg (p. 117)

Dominique Minten, Valentina Staelens

Hoofdstuk 4. De aansprakelijkheid van de verpleegkundige en de vroedvrouw (p. 133)

Dominique Minten, Valentina Staelens

Hoofdstuk 5. De rechten (en plichten) van de patiënt (p. 183)

Dominique Minten, Valentina Staelens

Bibliografie (p. 205)

Dominique Minten, Valentina Staelens

Open access content

Hieronder vindt u deel van de inhoud van onze uitgaven ter beoordeling online raadpleegbaar.


Hoofdstuk 1. Wat is recht? (p. 1)
Dominique Minten, Valentina Staelens

Actualiseringen en aanvullend lesmateriaal

Actualiseringen

Er zijn geen actualiseringen beschikbaar voor dit boek

Lesmateriaal

Bij deze uitgave is bijkomend les- en oefenmateriaal voor docenten beschikbaar. Voor meer informatie over het gebruik van dit materiaal kunt u hier terecht of kunt u contact opnemen met hogeronderwijs@intersentia.be.


Cases: vragen en oplossingen
3.59 MB

Over de reeks

Toegepast

Praktijkgerichte studieboeken
Uiteenlopende vakgebieden
Met oefeningen en praktijkvoorbeelden

Meer over deze reeks

Ook interessant voor u: