Essentials voor alledaags procederen: termijnen, rolrecht en rechtsplegingsvergoeding

Voor diegenen die dagelijks geconfronteerd worden met de procedure in burgerlijke zaken, is het vaak lastig om door de bomen het bos nog te zien. In dit cahier wordt gefocust op een aantal vernieuwingen die belangrijk zijn voor de praktijkjurist, meer bepaald de gewijzigde regels aangaande de rolrechten en de werking van de nieuwe wet inzake de rechtsplegingsvergoeding. Eerst wordt er stilgestaan bij de termijnregeling in het Gerechtelijk Wetboek, waarbij de basisregels worden opgefrist, en verder wordt er gekeken naar een aantal specifieke elementen van termijnen in de procedure in hoger beroep.
Auteur(s):
Dirk Scheers, Pierre Thiriar
boek | verschenen | 1e editie
april 2020 | vi + 56 blz.

Paperback
€ 47,-


ISBN 9789400011250

Inhoud

Het burgerlijk procesrecht is de laatste jaren in een stroomversnelling terechtgekomen. Voor diegenen die dagelijks geconfronteerd worden met de procedure in burgerlijke zaken, is het vaak lastig om door de bomen het bos nog te zien.

In deze bijdrage wordt gefocust op een aantal vernieuwingen die belangrijk zijn voor de praktijkjurist, meer bepaald de gewijzigde regels aangaande de rolrechten, de bijdrage tot het fonds voor de juridische tweedelijnsbijstand en de werking van de nieuwe wet inzake de rechtsplegingsvergoeding.

Eerst wordt er stilgestaan bij de termijnregeling in het Gerechtelijk Wetboek, waarbij de basisregels worden opgefrist, en verder wordt er gekeken naar een aantal specifieke elementen van termijnen in de procedure in hoger beroep ( termijn uitgesteld, uitgelokt en incidenteel hoger beroep, termijn aanzegging in hoger beroep en cassatietermijn bij gebrek aan betekening . .)

Dirk Scheers is vrederechter van het kanton Kontich en lector gerechtelijk recht aan de AP Hogeschool te Antwerpen.
Pierre Thiriar is raadsheer in het hof van beroep te Antwerpen en praktijkassistent aan de Universiteit Antwerpen.Inhoudsopgave

Inhoudsopgave (p. 0)

1. De termijnregeling in het Gerechtelijk Wetboek (p. 1)

2. Specifieke toepassingen: termijn uitgesteld, uitgelokt en incidenteel hoger beroep, termijn aanzegging in hoger beroep en cassatietermijn bij gebrek aan betekening (p. 25)

3. Termijnen en nietigheid (p. 33)

4. Enkele knelpunten inzake de nieuwe rolrechten (p. 37)

5. Bijdrage tot het fonds voor de juridische tweedelijnsbijstand (p. 43)

6. Actualia rechtsplegingsvergoeding (p. 45)