Het lot van onrechtmatig bewijs

De auteur wil met dit werk de bewijsuitsluitingsvraag in de rechtsverhouding tussen overheid en burger en tussen burgers onderling coherentie en systematiek bieden. Dit resulteert in de formulering van bewijshanteringsstandaarden waarmee de rechtspraktizijn de bewijsuitsluitingsvraag kan helpen beslechten.

Auteur(s):
Jachin Van Doninck
boek | verschenen | 1e editie
november 2020 | xvi + 380 blz.

Hardback
€ 80,85 € 115,50


ISBN 9789400012844

Inhoud

Van de verboden vrucht zult gij niet eten. Het Belgische bewijsrecht hing tot voor kort die oudtestamentische gedachte aan. De bewijsvergaring in strijd met de wet gaf aanleiding tot bewijsuitsluiting. Eerst in het strafrecht, waar het fundament van deze regel ligt, en nadien in het civiele bewijsrecht, maakten recent andere inzichten hun opgang.

De boom van de waarheidsvinding oefent een onweerstaanbare aantrekkingskracht uit. Paradise lost? Het boek nuanceert, maar trekt ook de grens. Op het kruispunt van materieel recht en procesrecht dringen keuzes zich op. Tot daar en niet verder.

De auteur wil met dit werk de bewijsuitsluitingsvraag in de rechtsverhouding tussen overheid en burger en tussen burgers onderling coherentie en systematiek bieden. Die betrachting mondt uit in de formulering van bewijshanteringsstandaarden waarmee de rechtspraktizijn de bewijsuitsluitingsvraag kan helpen beslechten.
Jachin Van Doninck behaalde met dit werk een gezamenlijk doctoraat in de rechten aan de Universiteit Gent en de Vrije Universiteit Brussel. Hij is thans docent gerechtelijk recht, internationaal privaatrecht en ADR aan de rechtsfaculteit van de Vrije Universiteit Brussel en advocaat.

Inhoudsopgave

Inleiding (p. 1)

Deel I. Bewijsuitsluiting in verticale rechtsverhoudingen: overheid vs. burger

Hoofdstuk I. De bron: het lot van onrechtmatig (verkregen) bewijs in strafzaken (p. 11)

Hoofdstuk II. Uitlopers en verschijningsvormen van Antigoon (p. 55)

Hoofdstuk III. Het algemeen belang als vliegwiel (p. 117)

Tussenbesluit deel I. Het algemeen belang is een demarcatielijn (p. 137)

Deel II. Bewijsuitsluiting in horizontale rechtsverhoudingen: het lot van onrechtmatig (verkregen) bewijs in civiele zaken

Hoofdstuk I. Quieta non movere – van een ommekeer gesproken (p. 141)

Hoofdstuk II. Onrechtmatig bewijs is een zaak van materieel recht (p. 151)

Hoofdstuk III. Het proces (p. 187)

Hoofdstuk IV. The end is the beginning (p. 251)

Tussenbesluit deel II. Vervlechting van materieel en procesrecht (p. 305)

Algemeen besluit (p. 311)

Bibliografie (p. 317)

Trefwoordenregister (p. 381)