Doorwerking van het Europese recht in de nationale rechterlijke praktijk

De bijzondere opzet van dit boek, waarbij academici samen met magistraten met ruime praktijkervaring reflecteren over actuele juridische problemen, zorgt niet alleen voor een wetenschappelijke, maar ook voor een praktische invalshoek.
Auteur(s):
Gert Straetmans, Michel Rozie
boek | verschenen | 1e editie
november 2012 | xiii + 194 blz.

Paperback
€ 40,60 € 58,-


ISBN 9789400003460

Inhoud

Dit boek vormt de neerslag van een gezamenlijke studieactiviteit van enerzijds de Faculteit Rechten van de Universiteit Antwerpen en anderzijds het hof van beroep te Antwerpen en het Gerechtshof te ’s Hertogenbosch.
Het koepelthema ‘doorwerking van Unierecht en kwaliteit van rechtspraak’ wordt in enkele algemene bijdragen ingeleid, waarin onder meer de bijzondere rol van het Hof van Justitie van de Europese Unie aandacht krijgt. Concreet krijgt de doorwerking vorm in enerzijds het privaatrecht, met actuele bijdragen over ambtshalve toepassing, en anderzijds in het straf- en strafprocesrecht, met onder meer bijdragen over ‘ne bis in idem’ en de erkenning van buitenlandse vonnissen. De bijzondere opzet van dit boek, waarbij academici samen met magistraten met ruime praktijkervaring reflecteren over actuele juridische problemen, zorgt niet alleen voor een wetenschappelijke, maar ook voor een praktische invalshoek.
Daartoe werden de wetenschappelijk onderbouwde bijdragen per deelthema aangevuld met een praktijktoets door een magistraat van de betrokken hoven van beroep.

Inhoudsopgave

Inhoudstafel (p. 0)

Kwaliteit van de rechtspraak in het hof van beroep te Antwerpen (p. 1)

Kwaliteit in de rechtspraak van het gerechtshof in ’s-Hertogenbosch (p. 5)

Kwaliteit van rechtspraak. Enkele beschouwingen van een practicus (p. 9)

Het Europese recht als uitdaging voor de civiele rechter (p. 13)

De kwaliteit van de rechtspraak van het Europees Hof van Justitie. Onvolkomenheden, oorzaken en oplossingen (p. 25)

Kwaliteit van het rechterlijk functioneren. Het nut van de rechtspsychologie? (p. 47)

Het Europese IPR en de nationale rechter (p. 75)

Ambtshalve inroepbaarheid van Europees consumentenrecht, materieelrechtelijk en procesrechtelijk beschouwd (p. 95)

Moet de rechter ambtshalve het (Europees en nationaal) mededingingsrecht toepassen? (p. 125)

Ne bis in idem en erkenning van buitenlandse vonnissen in strafzaken (p. 139)

Ne bis in idem in Nederland (p. 151)

Doorwerking van het Unierecht in het nationale straf- en strafprocesrecht. Artikel 54 SUO en de kaderbesluiten (p. 165)