Beslag- en executierecht

Het boek draagt bij tot een betere kennis van het beslag- en executierecht, via het aanreiken van adequate antwoorden aan de praktijkjuristen op de vele vragen die de recente regelgeving doet rijzen.
Auteur(s):
Piet Taelman, Eric Dirix
boek | verschenen | 1e editie
juli 2003 | 283 blz.

Paperback
€ 52,50 € 75,-


ISBN 9789050951753

Inhoud

Gaandeweg heeft ons beslagrecht een meer collectieve dimensie gekregen. Stond voorheen het verhaalsrecht van een individuele schuldeiser op zijn debiteur op de voorgrond, dan wordt thans meer nadruk gelegd op respect voor het gelijkheidsbeginsel tussen crediteuren.
De verplichte consultatie van de beslag-berichten en het cassatiearrest van 11 april 1997 waren belangrijke stappen in die evolutie. Het (voorlopig?) sluitstuk levert de recente Wet van 29 mei 2000 (B.S. 9 augustus 2000). Deze wet leidt niet enkel tot een grotere transparantie en betere informatieverstrekking omtrent de beslagen. Zij creëert meteen ook het kader waarbinnen het beslag werkelijk een collectieve invorderingsprocedure wordt.
Deze belangrijke hervorming was voor de Rechtsfaculteiten van de Universiteiten van Gent en Leuven voldoende reden om aan het 'nieuwe' beslagrecht een gezamenlijke studienamiddag te wijden. Dit boek bevat de uitgewerkte tekst van de referaten die daar werden gehouden.

Achtereenvolgens komen aan bod:
De hervorming van het huidige stelsel der ‘manuele’ beslagberichten naar het nieuwe ‘bestand van berichten’, ontwikkelingen en wetswijzigingen inzake derdenbeslag, nieuwigheden inzake het onroerend beslag, knelpunten betreffende W. 5 juli 1998 inzake collectieve schuldenregeling en diverse aspecten van de reële executie, o.m. de recente wet inzake de uithuiszetting.

Het boek draagt bij tot een betere kennis van het beslag- en executierecht, via het aanreiken van adequate antwoorden aan de praktijkjuristen op de vele vragen die de recente regelgeving doet rijzen.
Met bijdragen van: S. Brijs, K. Broeckx, B. De Groote, E. Dirix, D. Michiels en P. Taelman.

Inhoudsopgave

De individuele hoofdstukken zijn (nog) niet beschikbaar.

Ook interessant voor u: