Beslag inzake namaak

Het beslag inzake namaak is een populair instrument in de strijd tegen inbreuken op intellectuele eigendomsrechten. Dit Cahier is een handige leidraad bij de verschillende procedurestappen en mogelijkheden, met een volledig overzicht van de recente rechtspraak over het beslag inzake namaak en de gebruiken in de praktijk.

Auteur(s):
Judith Bussé, Christian Dekoninck, Jurgen Figys
Reeks:
Cahiers Antwerpen Brussel Gent
Volume:
boek | verschenen | 2e editie
november 2020 | vi + 104 blz.

Paperback
€ 42,- € 60,-


ISBN 9789400012240


Wanneer u dit vakje aanvinkt, tekent u in op het reeksabonnement. Als u intekent op de reeks, wordt elke nieuwe titel uit de reeks u automatisch toegestuurd. U mag een reeks vrijblijvend schriftelijk opzeggen na ontvangst van min. 2 opeenvolgende uitgaven.

Inhoud

Het beslag inzake namaak is een populair instrument in de strijd tegen inbreuken op intellectuele eigendomsrechten, zoals blijkt uit de talrijke beslissingen. In dit Cahier zetten de auteurs de verschillende aspecten van het beslag inzake namaak nog eens op een rijtje en geven zij een volledig overzicht van de recente rechtspraak over het beslag inzake namaak en de gebruiken in de praktijk.
Wat zijn de voorwaarden voor het verkrijgen van een beslag inzake namaak? Wie kan er om verzoeken en welke maatregelen kan men bekomen? Hoe kan men er zich tegen verzetten? Wie is er aansprakelijk voor de schade veroorzaakt door een onterecht beslag inzake namaak? Aan de hand van de meest recente rechtspraak onderzoeken de auteurs hoe het beslag inzake namaak in de praktijk wordt toegepast en wat de grenzen hiervan zijn. Hierbij hebben ze ook aandacht voor de internationale aspecten en toekomstige ontwikkelingen.
Het werk is zeer actueel en houdt rekening met recente evoluties in de rechtspraak, inclusief de Europese rechtspraak.
Dit Cahier is voor de practicus een handige leidraad, met een duidelijk overzicht van de verschillende procedurestappen en mogelijkheden.

De auteurs: Christian Dekoninck is advocaat-partner bij Taylor &Wessing. Jurgen Figys en Judith Bussé zijn advocaat bij Crowell &Moring.

Dit werk maakt deel uit van de reeks Cahiers Brussel Antwerpen Gent (CABG). In geval van intekening op de reeks CABG geniet u een permanente korting van 15%. Bovendien kunt u ook de reeds verschenen Cahiers (ook deze verschenen bij Larcier) bestellen met 15% korting.

Inhoudsopgave

Hoofdstuk I. Inleiding en korte voorstelling van het beslag inzake namaak (p. 1)

Hoofdstuk II. Procedure (p. 3)

Hoofdstuk III. Welke maatregelen kan men bekomen en wat zijn de voorwaarden? (p. 39)

Hoofdstuk IV. Het verloop van het beslag inzake namaak (p. 65)

Hoofdstuk V. De aansprakelijkheid van de beslaglegger (p. 81)

Hoofdstuk VI. De bescherming van vertrouwelijke elementen (p. 91)

Hoofdstuk VII. Tot slot: enkele internationale aspecten (p. 97)

Over de reeks

Cahiers Antwerpen Brussel Gent

De reeks Cahiers Antwerpen Brussel Gent (CABG) behandelt knelpunten uit de dagelijkse juridische praktijk in beknopte en vlot hanteerbare monografieën van 50 à 100 bladzijden.

Op basis van wettekst, rechtsleer en rechtspraak analyseren de auteurs (allen ervaren praktijkjuristen) nauwkeurig afgelijnde praktijkproblemen, maken ze een betrouwbare synthese en reiken ze werkbare oplossingen aan.
Met deze Cahiers beschikt u op elk moment over diepgaande en actuele informatie over nagenoeg alle rechtstakken.
De Cahiers Antwerpen Brussel Gent vormen de ideale doctrineaanvulling op een RABG-abonnement

Indien u intekent op deze reeks CABG, betaalt u permanent 15% minder! Elke nieuwe titel wordt u bij verschijnen automatisch toegestuurd met 15% korting. U mag een reeks vrijblijvend schriftelijk opzeggen na ontvangst van minimaal twee volgende uitgaven.
Bovendien heeft u de mogelijkheid om de werken uit de reeks CABG die vóór 2020 verschenen zijn onder het merk Larcier, (zie de site van Larcier: een dertigtal Cahiers ), ook bestellen met 15% korting.

Meer over deze reeks

Ook interessant voor u: