Handboek gerechtelijk recht (vierde editie)

Voor al wie met het gerechtelijk recht geconfronteerd wordt, is er sinds 2004 een toonaangevend en gezaghebbend Nederlandstalig handboek beschikbaar: het Handboek gerechtelijk recht. Een goed handboek beperkt zich niet tot een loutere beschrijving van de regelgeving. De auteurs van het Handboek gerechtelijk recht hebben dan ook steeds de wetteksten aan een kritisch, maar constructief onderzoek onderworpen, waarbij ze steeds hebben gezocht naar afdoende antwoorden op concrete vragen die in de rechtspraktijk rijzen.
Auteur(s):
Jean Laenens, Dirk Scheers, Pierre Thiriar, Stefan Rutten, Beatrix Vanlerberghe
boek | verschenen | 4e editie
oktober 2016 | xxvi + 944 blz.

Paperback
€ 185,-


ISBN 9789400006072


Speciale voorwaarden
- Studentenprijs € 45,-

Inhoud

Het Gerechtelijk Wetboek werd ingevoerd bij de wet van 10 oktober 1967. Het aantal wetten dat sinds 1967 de bepalingen van dit wetboek hebben gewijzigd, toegevoegd, vervangen of opgeheven is bijna niet meer te tellen. Tevens heeft het Hof van Cassatie in talrijke arresten de juiste draagwijdte van verschillende bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek vastgelegd of verfijnd.  En sinds de wet van 21 maart 2014 tot hervorming van de gerechtelijke arrondissementen en de zogenaamde quick wins in de fameuze Potpourri-wetten van 2015 en 2016, is het gerechtelijk recht méér dan ooit ingrijpend veranderd.

Voor al wie met deze belangrijke rechtstak geconfronteerd wordt, is er sinds 2004 een toonaangevend en gezaghebbend Nederlandstalig handboek beschikbaar: het Handboek gerechtelijk recht.

Een goed handboek beperkt zich niet tot een loutere beschrijving van de regelgeving. De auteurs van het Handboek gerechtelijk recht hebben dan ook steeds de wetteksten aan een kritisch, maar constructief onderzoek onderworpen, waarbij ze steeds hebben gezocht naar afdoende antwoorden op concrete vragen die in de rechtspraktijk rijzen.

Voor rechtspractici en voor wie wetenschappelijk in het gerechtelijk recht bedrijvig is, is dit handboek als werkinstrument bedoeld. Dankzij de talrijke verwijzingen in voetnoot kunnen ze moeiteloos bijkomende informatie vinden en hun opzoekwerk verfijnen. Een vooraanstaande auteursequipe staat borg voor deze praktijkgerichte benadering met oog voor de wetenschappelijke diepgang.

Stefan Rutten is advocaat en doceert gerechtelijk recht, bemiddelen en onderhandelen en deontologie  aan de UAntwerpen. Dirk Scheers is vrederechter en lector gerechtelijk recht aan de AP-hogeschool. Pierre Thiriar is raadsheer in het hof van beroep te Antwerpen en vrijwillig wetenschappelijk medewerker aan de UAntwerpen.  Beatrix Vanlerberghe is advocaat bij het Hof van Cassatie en doceert o.a. de vakken Grondige Studie van het Gerechtelijk Recht en Bijzondere Studie van het Bewijsrecht aan de UAntwerpen.

Hoofdstukken

Inhoudstafel (p. 0)

Deel I. Algemene beginselen

Titel I. Wezen en functie van het gerechtelijk recht (p. 1)

Titel II. Basisbegrippen van het gerechtelijk recht (p. 69)

Titel III. Rechterlijk organisatie (p. 157)

Deel II. Bevoegdheid

Titel I. Begripsomschrijving (p. 237)

Titel II. Rechtskarakter (p. 241)

Titel III. Algemene beginselen (p. 249)

Titel IV. Bevoegdheidsverdeling (p. 265)

Deel III. Rechtspleging

Titel I. Procesverloop (p. 349)

Titel II. Incidenten (p. 525)

Titel III. Bewijsrecht (p. 553)

Titel IV. Rechtsmiddelen (p. 679)

Titel V. Beslag en executie (p. 847)

Beknopte bibliografie (p. 927)

Trefwoordenregister (p. 937)

Actualiseringen en aanvullend lesmateriaal

Actualiseringen

Bij deze uitgave worden extra bijlagen (o.a. modellen, contracten, schema’s, actualiseringen enz.) aangeboden. Deze bijlagen zijn vrij beschikbaar.

Lesmateriaal

Er is geen lesmateriaal beschikbaar voor dit boek