Beroepsaansprakelijkheid van de advocaat

Dit boek bevat een exhaustieve bespreking van de burgerrechtelijke beroepsaansprakelijkheid van de advocaat. De auteur brengt de beginselen in herinnering en analyseert voornamelijk de rechtspraak vanaf 2006 tot en met 2017, met inbegrip van een honderdtal onuitgegeven uitspraken.

Auteur(s):
Paul Depuydt
Reeks:
Bibliotheek Burgerlijk Recht en Procesrecht
Volume:
boek | verschenen | 1e editie
oktober 2018 | 314 blz.

Paperback
€ 62,30 € 89,-


ISBN 9782807909069


Wanneer u dit vakje aanvinkt, tekent u in op het reeksabonnement. Als u intekent op de reeks, wordt elke nieuwe titel uit de reeks u automatisch toegestuurd. U mag een reeks vrijblijvend schriftelijk opzeggen na ontvangst van min. 2 opeenvolgende uitgaven.

Inhoud

Dit boek bevat een exhaustieve bespreking van de burgerrechtelijke beroepsaansprakelijkheid van de advocaat. De auteur brengt de beginselen in herinnering en analyseert voornamelijk de rechtspraak vanaf 2006 tot en met 2017, met inbegrip van een honderdtal onuitgegeven uitspraken.

Het eerste, veruit omvangrijkste, deel bespreekt de aansprakelijkheid tegenover de cliënt. De advocaat als procesvoerder wordt onder de loep genomen, na een bespreking van het mandaat ad litem en vooral de weinig gekende rechtspleging tot ontkentenis van proceshandeling. De plicht tot bijstand, voorlichting en advies, zowel binnen als buiten het proces, komt ruim aan bod. De schade uit kansverlies wordt in haar talrijke facetten besproken. De verdeling van aansprakelijkheid, voornamelijk met de cliënt of een gerechtsdeurwaarder, krijgt een bijzondere aandacht.
Het tweede deel, gewijd aan de aansprakelijkheid ten aanzien van derden, viseert voornamelijk de tegenpartij of een medecontractant van de cliënt.
Het derde deel betreft de aansprakelijkheidsvordering en bevat een grondige bespreking van de vijfjarige verjaring voorzien in artikel 2276bis B.W.

Paul Depuydt is advocaat bij de balie te Brussel.

Dit werk maakt deel uit van de ‘Bibliotheek Burgerlijk recht en procesrecht’. In geval van intekening op de reeks geniet u een permanente korting van 15%. Bovendien kunt u ook de reeds verschenen werken in de ‘Bibliotheek Burgerlijk recht en procesrecht’ bestellen met 15% korting. Contacteer mail@intersentia.be.

Inhoudsopgave

Inhoud (p. 0)

Inleiding (p. 1)

Deel 1. De aansprakelijkheid tegenover de cliënt

Hoofdstuk I. Aard van de juridische verhouding en bewijs van de opdracht (p. 7)

Hoofdstuk II. De fout en het bewijs ervan (p. 33)

Hoofdstuk III. De schade en het oorzakelijk verband (p. 53)

Hoofdstuk IV. Exoneratie, beperking of verdeling van aansprakelijkheid (p. 103)

Hoofdstuk V. De plicht tot bijstand, voorlichting, inlichting en raadgeving (p. 141)

Hoofdstuk VI. De aansprakelijkheid als lasthebber ad litem (p. 151)

Hoofdstuk VII. Aansprakelijkheid als leider van het proces (p. 197)

Hoofdstuk VIII. De aansprakelijkheid buiten een rechtspleging (p. 221)

Hoofdstuk IX. De aansprakelijkheid van de advocaat bij het Hof van Cassatie (p. 233)

Deel 2. De aansprakelijkheid ten aanzien van derden

Hoofdstuk I. Inleiding (p. 241)

Hoofdstuk II. Aansprakelijkheid ten aanzien van de tegenpartij van de cliënt (p. 247)

Hoofdstuk III. Aansprakelijkheid ten aanzien van een medecontractant van de cliënt (p. 253)

Hoofdstuk IV. Aansprakelijkheid ten aanzien van de erfgenamen van een cliënt of een voormalig cliënt. (p. 255)

Hoofdstuk V. Aansprakelijkheid ten aanzien van een notaris (p. 257)

Hoofdstuk VI. Aansprakelijkheid ten aanzien van een gerechtsdeurwaarder (p. 259)

Deel 3. De aansprakelijkheidsvordering

Hoofdstuk I. De afwikkeling van het eventuele bodemgeschil (p. 261)

Hoofdstuk II. Het aansprakelijkheidsgeschil (p. 265)

Hoofdstuk III. De verjaring van de aansprakelijkheidsvordering (p. 273)

Beknopte bibliografie (p. 291)

Trefwoordenregister (p. 293)

Over de reeks

Bibliotheek Burgerlijk Recht en Procesrecht

De Bibliotheek Burgerlijk recht en Procesrecht biedt de praktijkjurist een thematisch opgebouwde verzameling werken over alle deelaspecten van het civiel recht en het procesrecht. Het zijn beknopte en vlot hanteerbare, maar niettemin diepgaande en kwalitatief hoogstaande juridische monografieën rond welomlijnde topics die nauw aansluiten bij de rechtspraktijk.

Indien u intekent op deze reeks, betaalt u permanent 15% minder! Elke nieuwe titel wordt u bij verschijnen automatisch toegestuurd met 15% korting. U mag een reeks vrijblijvend schriftelijk opzeggen na ontvangst van minimaal twee volgende uitgaven.

Bovendien heeft u de mogelijkheid om de reeds verschenen werken in de reeks (gepubliceerd bij Larcier) ook te bestellen met 15% korting.

Meer over deze reeks