1. The International Journal of Procedural Law provides an international research platform for scholars and practitioners in the field of procedural law, especially in civil matters.
    € 295,74 / jaar 
  2. Arresten van het Hof van Cassatie

    Verschijnt 5 december 2021

    Arresten van het Hof van Cassatie bevat alle arresten van het Hof, chronologisch geordend, en met conclusies en annotaties van het Openbaar Ministerie.