1. The International Journal of Procedural Law provides an international research platform for scholars and practitioners in the field of procedural law, especially in civil matters.
    € 286,20 / jaar 

  2. TMD - Tijdschrift voor Mediation en conflictmanagement bespreekt de relevante ontwikkelingen in binnen- en buitenland, biedt zowel wetenschappelijke als 'interdisciplinaire' beschouwingen en vormt een platform voor de praktijkervaringen van mediators. De jaargang loopt van 1 januari tot en met 31 december. Indien u intekent in de loop van de jaargang, dan krijgt u alle reedsverschenen papieren nummers (bij een print(+ online) abonnement) au...
    € 222,60 / jaar 
  3. Arresten van het Hof van Cassatie

    Verschijnt 6 augustus 2020

    Arresten van het Hof van Cassatie bevat alle arresten van het Hof, chronologisch geordend, en met conclusies en annotaties van het Openbaar Ministerie.