1. TMD - Tijdschrift voor Mediation en conflictmanagement bespreekt de relevante ontwikkelingen in binnen- en buitenland, biedt zowel wetenschappelijke als 'interdisciplinaire' beschouwingen en vormt een platform voor de praktijkervaringen van mediators. De jaargang loopt van 1 januari tot en met 31 december. Indien u intekent in de loop van de jaargang, dan krijgt u alle reedsverschenen papieren nummers (bij een print(+ online) abonnement) au...
    € 222,60 / jaar 
  2. International Journal of Procedural Law

    Verschijnt 16 december 2019

    The International Journal of Procedural Law provides an international research platform for scholars and practitioners in the field of procedural law, especially in civil matters.
    € 286,20 / jaar