1. De naakte grijsaard

    Verschijnt 19 november 2009

    Het verbod voor de rechter om gebruik te maken van zijn persoonlijke kennis is een elementair beginsel in onze rechtstaat. Het raakt zowel aan het procesrecht als aan de rechterlijke deontologie, maar het krijgt niettemin weinig aandacht in de doctrine.
    Garenloos
    € 35,-