1. Advocaten en bemiddeling

    Verschijnt 20 maart 2020

    Gebrek aan medewerking vanwege de advocatuur zou één van de voornaamste obstakels zijn voor de ontwikkeling van bemiddeling. De advocaat zou het nut van bemiddeling niet inzien en zou dit traject zelfs beschouwen als een bedreiging voor het eigen professionele functioneren.
    Seminar
    € 225,34 (incl. BTW)