Vennootschapsbelasting toegepast 2019

Dit boek geeft een duidelijke schets van het toepassingsgebied van de vennootschapsbelasting, het bepalen van het belastbaar inkomen, aftrekbare en niet-aftrekbare beroepskosten. Voorts wordt uitgelegd hoe de belastbare grondslag wordt bepaald en hoe men de verschuldigde vennootschapsbelasting berekent.
Auteur(s):
Paul Beghin, Annelies Roggeman
Reeks:
Toegepast
Volume:
boek | verschenen | 3e editie
februari 2019 | xxvi + 336 blz.

Paperback
€ 50,15 € 59,-


ISBN 9789400010154


Speciale voorwaarden
- Studentenprijs € 35,-

Inhoud

Vennootschapsbelasting toegepast benadert gestructureerd en op een originele manier de materie van de vennootschapsbelasting. Hierbij wordt het juridische uitgangspunt gecombineerd met interessante bedrijfseconomische inzichten. De band tussen het boekhoudrecht en het fiscaal recht wordt geïllustreerd met talloze voorbeelden en verwijzingen naar de rechtspraak.

Dit boek geeft een duidelijke schets van het toepassingsgebied van de vennootschapsbelasting, het bepalen van het belastbaar inkomen, aftrekbare en niet-aftrekbare beroepskosten. Voorts wordt uitgelegd hoe de belastbare grondslag wordt bepaald en hoe men de verschuldigde vennootschapsbelasting berekent. Tot slot wordt nog aandacht besteed aan de verrekening van voorheffingen en belastingkrediet, aan de verschillende tarieven en aan de bijzondere aanslagstelsels. De combinatie van theorie en talrijke voorbeelden maakt dit handboek uitermate interessant als studieboek voor het hoger onderwijs en als referentiewerk voor praktijkmensen die geregeld in aanraking komen met de dagelijkse toepassing van vennootschapsbelasting.

Deze nieuwe editie omvat de maatregelen van de wet tot hervorming van de vennootschapsbelasting van 25 december 2017 en de wet houdende diverse bepalingen inzake inkomstenbelastingen (1) van 30 juli 2018, over de drie hervormingsfasen 2018, 2019 en 2020.

Hoofdstukken

Inhoud (p. 0)

Hoofdstuk 1. Toepassingsgebied van de vennootschapsbelasting (p. 1)

Hoofdstuk 2. Juridische grondslag van de vennootschapsbelasting (p. 11)

Hoofdstuk 3. Inkomsten van vennootschappen (p. 25)

Hoofdstuk 4. Vaststelling van de nettowinst en vrijgestelde winstbestanddelen (p. 77)

Hoofdstuk 5. Aftrekbare beroepskosten (p. 93)

Hoofdstuk 6. De niet-aftrekbare beroepskosten (p. 163)

Hoofdstuk 7. Bepaling van de belastbare grondslag (p. 209)

Hoofdstuk 8. Berekening van de vennootschapsbelasting (p. 293)

Hoofdstuk 9. Herstructurering van vennootschappen (p. 323)

Over de reeks

Toegepast

De reeks Toegepast omvat uitgewerkte en praktijkgerichte studieboeken over uiteenlopende vakgebieden.
Deze boeken worden gekenmerkt door hun overzichtelijke structuur en zijn zodanig uitgewerkt dat zij zo veel mogelijk aanleunen bij de praktijk.

Meer over deze reeks