Handboek fiscale procedure btw (derde editie)

In dit boek maken de auteurs de complexe btw-procedureregeling inzichtelijk. Ze behandelen de aangifte en controle, de bewijsmiddelen, de vorderingen van de administratie, de betaling en invordering van btw-schulden en de vorderingen van de belastingplichtige.
* Complexe wetgeving geïllustreerd met tal van voorbeelden.
* Helder gestructureerd in een eenvoudige taal.
Auteur(s):
Ilse De Troyer, Luk Vandenberghe
Reeks:
Fiscale Handboeken
Volume:
boek | verschenen | 3e editie
mei 2021 | xiv + 262 blz.

Paperback
€ 79,-


ISBN 9789400011359


Speciale voorwaarden
- Studentenprijs € 30,-

Wanneer u dit vakje aanvinkt, tekent u in op het reeksabonnement. Als u intekent op de reeks, wordt elke nieuwe titel uit de reeks u automatisch toegestuurd. U mag een reeks vrijblijvend schriftelijk opzeggen na ontvangst van min. 2 opeenvolgende uitgaven.

Inhoud

In dit boek komen achtereenvolgens aan bod: de aangifte en controle, de bewijsmiddelen, de vorderingen van de administratie, de betaling en invordering van btw-schulden en de vorderingen van de belastingplichtige. De specifieke werking van het btw-systeem, met regelmatige aangifte- en betalingsverplichtingen en rechtstreekse toerekeningen van btw-aftrekken en btw-teruggaven op verschuldigde btw, en met tal van uitzonderingsbepalingen, heeft tot gevolg dat deze btw-procedureregeling nogal complex is. Bovendien blinkt de toepasselijke wetgeving niet uit in duidelijkheid en coherentie. Dit leidt bij de toepassing in de praktijk tot heel wat vragen en discussies, die ook voor verdeeldheid zorgen in de rechtspraak. Daarbij moet al te vaak worden vastgesteld dat de Belgische wetgever op het vlak van de btw-procedure in gebreke blijft, zeker waar het erom gaat de rechten van de belastingplichtige te omschrijven en te waarborgen.

In dit boek wordt ernaar gestreefd om deze ingewikkelde wetgeving toch op een gestructureerde en eenvoudige wijze uiteen te zetten en te illustreren met een heel aantal voorbeelden. Het boek is dan ook in de eerste plaats bedoeld voor het onderwijs. Het belang van de naleving van de procedureregels leidt er evenwel toe dat dit handboek niet alleen van nut kan zijn voor studenten, maar ook voor belastingplichtigen en hun raadgevers.

Inhoudsopgave

Deel 1. Aangifte en controle

Inleiding (p. 1)

Hoofdstuk 1. De aangifte als grondslag voor de btw-heffing (p. 5)

Hoofdstuk 2. Controle en onderzoek (p. 11)

Deel 2. De bewijsmiddelen van de administratie

Inleiding (p. 47)

Hoofdstuk 1. Algemeenheden betreffende het bewijs (p. 51)

Hoofdstuk 2. De toepassing van feitelijke en wettelijke vermoedens (p. 73)

Hoofdstuk 3. Het proces-verbaal (p. 91)

Hoofdstuk 4. De deskundige schatting (p. 99)

Hoofdstuk 5. De ambtelijke aanslag (p. 107)

Deel 3. Navorderingen van de administratie

Inleiding (p. 111)

Hoofdstuk 1. De administratieve fase van een geschil betreffende een navordering (p. 115)

Hoofdstuk 2. De gerechtelijke fase van een geschil betreffende een navordering (p. 123)

Hoofdstuk 3. Verjaringstermijnen betreffende btw-navorderingen (p. 137)

Deel 4. Betaling en invordering van btw-schulden

Inleiding (p. 153)

Hoofdstuk 1. De betaling (p. 157)

Hoofdstuk 2. De invordering (p. 165)

Deel 5. Vorderingen van de belastingschuldige

Inleiding (p. 195)

Hoofdstuk 1. Administratieve fase van de vordering tot aftrek en teruggaaf van btw (p. 199)

Hoofdstuk 2. Gerechtelijke vorderingen tot teruggaaf van btw (p. 221)

Hoofdstuk 3. Procedures in kortgeding (p. 237)

Hoofdstuk 4. Verzoeken om kwijtschelding of vermindering van boeten (p. 239)

Hoofdstuk 5. Verzoeken om kwijtschelding of vermindering van de intresten (p. 259)

Over de reeks

Fiscale Handboeken

De reeks Fiscale Handboeken is in de eerste plaats praktisch opgevat. De handboeken zijn geen complete naslagwerken over diverse onderwerpen. Het zijn, door de overzichtelijke structuur en de talrijke voorbeelden, uiterst praktische werkinstrumenten die diverse onderwerpen, indien nodig, ook op juridisch vlak ontsluiten.

Voor de deelgebieden btw, vennootschapsbelasting en personenbelasting, verschijnt nu al elk jaar een geactualiseerde editie. De reeks wordt voortdurend aangevuld met nieuwe onderwerpen.

De Fiscale Handboeken zijn hét ideale werkinstrument voor elke praktijkfiscalist: praktisch, beknopt, overzichtelijk, actueel én budgetvriendelijk.

Met een abonnement op een titel uit de reeks betaalt u permanent 30% minder en is uw informatie steeds up-to-date! De nieuwe editie wordt u immers, bij verschijnen, automatisch toegestuurd. U mag een abonnement vrijblijvend opzeggen na ontvangst van minimaal twee opeenvolgende edities.

Meer over deze reeks