Handboek btw 2022-2023

Dit handboek is een gebruiksvriendelijke handleiding die op een gestructureerde en overzichtelijke manier de toepassing van de complexe btw-regelgeving verduidelijkt. Het boek is logisch opgebouwd en geeft een duidelijk antwoord op klassieke btw-vragen zoals: Wie is btw-plichtig? Welke handelingen zijn onderworpen aan btw? Waar vindt de belastbare handeling plaats? Wat is de maatstaf van heffing? In welke gevallen is er recht op vrijstelling en wie moet de btw voldoen?

Specifieke hoofdstukken zijn gewijd aan de problematiek i.v.m. aftrek en teruggaaf van btw, btw-tarieven, de administratieve procedures i.v.m. btw enz. Het boek heeft een hoog didactisch gehalte en is praktisch bruikbaar door de schematische voorstelling van de btw-problematiek. De talloze referenties vormen een bijkomende meerwaarde.
Auteur(s):
Marc Govers, Frank Borger, Peter Raes
Reeks:
Fiscale Handboeken
Volume:
boek | verschenen | 1e editie
september 2022 | xxvi + 764 blz.

Paperback
€ 83,-


ISBN 9789400014428


Speciale voorwaarden
- Studentenprijs € 38,-

Wanneer u dit vakje aanvinkt, tekent u in op het reeksabonnement. Als u intekent op de reeks, wordt elke nieuwe titel uit de reeks u automatisch toegestuurd. U mag een reeks vrijblijvend schriftelijk opzeggen na ontvangst van min. 2 opeenvolgende uitgaven.

Inhoud

Dit handboek is een gebruiksvriendelijke handleiding die op een gestructureerde en overzichtelijke manier de toepassing van de complexe btw-regelgeving verduidelijkt. Het boek is logisch opgebouwd en geeft een duidelijk antwoord op klassieke btw-vragen zoals: Wie is btw-plichtig? Welke handelingen zijn onderworpen aan btw? Waar vindt de belastbare handeling plaats? Wat is de maatstaf van heffing? In welke gevallen is er recht op vrijstelling en wie moet de btw voldoen?

Specifieke hoofdstukken zijn gewijd aan de problematiek i.v.m. aftrek en teruggaaf van btw, btw-tarieven, de administratieve procedures i.v.m. btw enz. Het boek heeft een hoog didactisch gehalte en is praktisch bruikbaar door de schematische voorstelling van de btw-problematiek. De talloze referenties vormen een bijkomende meerwaarde.

Inhoudsopgave

Hoofdstuk 1. Algemene inleiding (p. 1)

Hoofdstuk 2. Belastingplichtige (p. 29)

Hoofdstuk 3. Belastbare handelingen (p. 159)

Hoofdstuk 4. Plaats van de belastbare handelingen (p. 283)

Hoofdstuk 5. Belastbaar feit en opeisbaarheid van de btw (p. 355)

Hoofdstuk 6. Maatstaf van heffing (p. 377)

Hoofdstuk 7. Tarieven (p. 407)

Hoofdstuk 8. Vrijstellingen (p. 413)

Hoofdstuk 9. Recht op aftrek (p. 469)

Hoofdstuk 10. Voldoeningsplicht (p. 551)

Hoofdstuk 11. Teruggaaf (p. 577)

Hoofdstuk 12. Verplichtingen inzake btw (p. 595)

Hoofdstuk 13. Procedure (p. 675)

Hoofdstuk 14. De btw-aangifte (p. 733)

Bibliografie (p. 741)

Nuttige websites (p. 743)

Oefeningenreeks (p. 745)

Formulieren (p. 749)

Trefwoordenregister (p. 759)

Over de reeks

Fiscale Handboeken

De reeks Fiscale Handboeken is in de eerste plaats praktisch opgevat. De handboeken zijn geen complete naslagwerken over diverse onderwerpen. Het zijn, door de overzichtelijke structuur en de talrijke voorbeelden, uiterst praktische werkinstrumenten die diverse onderwerpen, indien nodig, ook op juridisch vlak ontsluiten.

Voor de deelgebieden btw, vennootschapsbelasting en personenbelasting, verschijnt nu al elk jaar een geactualiseerde editie. De reeks wordt voortdurend aangevuld met nieuwe onderwerpen.

De Fiscale Handboeken zijn hét ideale werkinstrument voor elke praktijkfiscalist: praktisch, beknopt, overzichtelijk, actueel én budgetvriendelijk.

Met een abonnement op een titel uit de reeks betaalt u permanent 30% minder en is uw informatie steeds up-to-date! De nieuwe editie wordt u immers, bij verschijnen, automatisch toegestuurd. U mag een abonnement vrijblijvend opzeggen na ontvangst van minimaal twee opeenvolgende edities.

Meer over deze reeks