Douane en accijnzen (vijfde editie)

Douane en Accijnzen is een inhoudelijk volledig en bijzonder praktisch naslagwerk. Eerst komen douanebeleid en betrokken partijen aan bod. Dan volgen nomenclatuur en douanewaarde (inclusief de geactualiseerde incoterms). Na een bespreking van de import- en exportprocedure en het enig document, volgen oorsprong en bijzondere regelingen (met de laatste nieuwigheden) en tot slot een hoofdstuk over accijnzen.

* Rijkelijk geïllustreerd met voorbeelden.
* Geschikt voor iedereen zonder voorafgaande douanekennis.
* Het elektronisch oefeningenpakket werd ruim uitgebreid.

***
Het boek is inbegrepen in de studiedag ‘Het ABC van de Douane’ (27 september 2022). Schrijf u hier in: https://intersentia.be/nl/het-abc-van-de-douane.html.

***
Het boek is inbegrepen in de UNIZO-workshop “Transport en douane, alles voor je uitgeklaard” op 24 november 2022 | Bornem. Inschrijven kan hier: https://www.unizo.be/internationaal/activiteiten/transport-en-douane-alles-voor-je-uitgeklaard_24-11-2022

Auteur(s):
Kerstien Celis, Josse Verbeken
boek | verschenen | 5e editie
september 2022 | xx + 526 blz.

Paperback
€ 65,-


ISBN 9789400014480


Speciale voorwaarden
- Studentenprijs € 35,-

Inhoud

Dit handboek behandelt douane en accijnzen zowel vanuit theoretisch als vanuit praktisch oogpunt. Na een overzicht van de evolutie van het douanebeleid in Europa en het wetgevende kader, worden de betrokken partijen besproken. Daarna volgen uitgebreide hoofdstukken over nomenclatuur en douanewaarde.

De auteurs behandelen het Import Control System en het Export Control System en de te vervullen verplichtingen bij aankomst en vertrek van goederen. Ze hebben daarbij bijzondere aandacht voor het invullen van het Enig Document. Daarnaast bespreken ze de oorsprong van goederen, de te overhandigen documenten bij invoer, transit en uitvoer, en de bijzondere regelingen als douane-entrepots, tijdelijke invoer, bijzondere bestemming en veredeling. Een apart hoofdstuk wordt gewijd aan accijnzen. Het laatste hoofdstuk is voorbehouden aan de gevolgen van de Brexit waar ook de bepalingen van het nieuw vrijhandelsakkoord in dit kader zijn opgenomen.

Alle theoretisch behandelde aspecten worden ruim geïllustreerd met grafische voorbeelden. Dat maakt Douane en accijnzen uitermate geschikt voor studenten en logistiek managers in opleiding zonder voorafgaande douanekennis.

Douane en accijnzen laat u toe zich deze materie vlot en gestructureerd eigen te maken. Het is bovendien een uitstekende bron voor al wie sinds 1 januari 2021 te maken heeft met in- en uitvoer naar het Verenigd Koninkrijk.


Over de auteurs

Kerstien Celis is lector aan Hogeschool Gent, Odisee en AP. Verder geeft ze ook opleidingen bij private opleidingsverstekkers.
Josse Verbeken is adviseur bij de Algemene Administratie der Douane en Accijnzen en docent aan het centrum der beroepsopleiding. Verder fungeert hij regelmatig als spreker op douaneseminaries.

Inhoudsopgave

Hoofdstuk 1. - Inleiding (p. 1)

Hoofdstuk 2. - Betrokken partijen (p. 25)

Hoofdstuk 3. - Nomenclatuur en EU-douanetarief (p. 55)

Hoofdstuk 4. - Berekening van de douanewaarde (p. 105)

Hoofdstuk 5. - Tijdelijke opslag en douaneregelingen (p. 133)

Hoofdstuk 6. - Import control system en export control system (p. 145)

Hoofdstuk 7. - Enig document (p. 163)

Hoofdstuk 8. - Procedures en werkwijze bij het (elektronisch) uitwisselen van gegevens (p. 199)

Hoofdstuk 9. - Oorsprong van goederen (p. 217)

Hoofdstuk 10. - Oorsprong door cumulatie – Leveranciers-verklaring – Herziene pan-Euro-mediterrane overeenkomst (p. 257)

Hoofdstuk 11. - Invoer van goederen voor het vrije verkeer en voor het verbruik (p. 301)

Hoofdstuk 12. - Bijzondere regelingen (p. 339)

Hoofdstuk 13. - Uitvoer van goederen (p. 407)

Hoofdstuk 14. - Accijnzen (p. 431)

Bijlagen (p. 462)

Actualiseringen en aanvullend lesmateriaal

Actualiseringen

Bij deze uitgave worden extra bijlagen (o.a. modellen, contracten, schema’s, actualiseringen enz.) aangeboden. Deze bijlagen zijn vrij beschikbaar.

Lesmateriaal

Bij deze uitgave is bijkomend les- en oefenmateriaal voor docenten beschikbaar. Voor meer informatie over het gebruik van dit materiaal kunt u hier terecht of kunt u contact opnemen met hogeronderwijs@intersentia.be.