De invordering van belastingen in grensoverschrijdende situaties

Belastingheffing is pas zinvol als de betaling ervan effectief kan worden afgedwongen. In dit boek wordt nagegaan op welke wijze de administratie de inning van de belastingen kan bewerkstelligen in grensoverschrijdende situaties.
Auteur(s):
Ilse De Troyer
boek | verschenen | 1e editie
juni 2009 | xix + 520 blz.

Paperback
€ 98,- € 140,-


ISBN 9789050959346

Inhoud

Belastingheffing is pas zinvol als de betaling ervan effectief kan worden afgedwongen. De invordering van niet vrijwillig betaalde belastingen is echter geen gemakkelijke opgave voor de fiscus. De globalisering van het economische gebeuren zorgt er namelijk voor dat personen en kapitalen gemakkelijk de grenzen over kunnen, terwijl de bevoegdheid van de fiscale administratie nog altijd beperkt blijft tot het nationale grondgebied.
In dit boek wordt nagegaan op welke wijze de administratie de inning van de belastingen kan bewerkstelligen in grensoverschrijdende situaties.
In het eerste deel wordt aandacht besteed aan nationaalrechtelijke garantiemaatregelen om de inning van belastingen te waarborgen, zoals borg- of zekerheidstellingen en bronheffingen. Hierbij wordt onderzocht in welke mate zulke maatregelen nog mogen worden toegepast, o.a. rekening houdend met Europeesrechtelijke vereisten.
In het tweede deel wordt ingegaan op de wederzijdse bijstand tussen belastingadministraties van verschillende landen, met het oog op de invordering van belastingen. Daarbij worden de verschillende mogelijkheden geanalyseerd.


“Dit is een fundamenteel werk”
In Fiscoloog, 9 juni 2010

“Het boek is ongetwijfeld een aanwinst voor elke fiscale bibliothek en een nuttig instrument voor al wie beroepshalve met invorderingsbijstand te maken heeft.”
Bruno Vanermen in RW, jrg. 74 nr. 27

Inhoudsopgave

De individuele hoofdstukken zijn (nog) niet beschikbaar.

Ook interessant voor u: