De internationale fiscaliteit van artiesten en sporters: uw 100 antwoorden


Artiesten en sporters behoren tot de categorie van meest mobiele belastingplichtigen. Zij worden ook geconfronteerd met bovenstaande topics, weliswaar vaak meer specifiek gelinkt aan hun sportieve of artistieke activiteit. Hoewel de wereld steeds mondialer geworden is, blijkt het door het samengaan van lokale en internationale fiscaliteit geen sinecure om de juiste informatie en antwoorden te vinden. In dit boek wordt een aanzet gedaan met antwoorden op 100 vragen.


Auteur(s):
Gertjan Verachtert, Celine Kaura
boek | verschenen | 1e editie
oktober 2020 | 238 blz.

Paperback
€ 36,75 € 52,50


ISBN 9789400012226


Speciale voorwaarden
- Studentenprijs € 30,-

Inhoud


Artiesten en sporters behoren tot de categorie van de meest mobiele belastingplichtigen. Zij worden ook geconfronteerd met een aantal specifieke topics, vaak gelinkt aan hun sportieve of artistieke activiteit.
De volgende vragen komen al eens voor in de praktijk:
- Moet een Belgische concertorganisator bedrijfsvoorheffing inhouden wanneer een Britse dj die in Hongkong woont, via een Maltese vennootschap een factuur stuurt? - Zijn mannequins artiesten in de zin van het internationaal fiscaal recht?
- Mogen merkrechten overgedragen worden aan een Luxemburgse holding- en/of exploitatievennootschap?
- Waar is een tijdelijk uitgeleende voetballer fiscaal rijksinwoner, als zijn gezin ‘achterblijft’ in de ‘voormalige’ woonstaat?
Hoewel de wereld steeds mondialer geworden is, blijkt het door het samengaan van lokale en internationale fiscaliteit geen sinecure om de juiste informatie en antwoorden te vinden. In dit boek wordt een aanzet gegeven met antwoorden op 100 vragen.

De auteurs van dit boek staan belastingplichtigen dagelijks bij voor al hun vragen in verband met het Belgische en internationaal fiscale recht. Deze vragen gaan onder meer over de emigratie naar een nieuw land. Andere topics zijn de fiscale behandeling van investeringen over heel de wereld, bijvoorbeeld in vastgoed als tweede verblijf, in risicokapitaal of een traditionele belegging bij een buitenlandse bank.
Gertjan Verachtert is advocaat-vennoot bij Sansen International Tax Lawyers. Hij focust op internationale fiscaliteit en estate planning. Door de jaren heen bouwde hij bijzondere ervaring op in de adviesverlening over vermogensstructuren (kaaimantaks, gegevensuitwisseling), migratie en emigratie van belastingplichtigen, grensoverschrijdende investeringen en bijstand aan artiesten en sporters.
Celine Kaura is advocaat bij Sansen International Tax Lawyers. Zij staat de cliënten van het kantoor dagelijks bij en behandelt hun uitdagende vragen rond grensoverschrijdende fiscaliteit.

Inhoudsopgave

1. Inleiding (p. 13)

2. Fiscale residentie en de gevolgen ervan voor sporters en artiesten (p. 43)

3. Belastingregeling voor artiesten en sporters als rijksinwoners (p. 65)

4. Artiesten en sporters als rijksinwoners met buitenlandse inkomsten (p. 109)

5. Artiesten en sporters als niet-rijksinwoners (p. 125)

6. Artiesten en sportbeoefenaars in dubbelbelastingverdragen (p. 151)

7. Hoe controleert de fiscus de fiscale aangifte? (p. 187)

8. Belgische sporters en artiesten aan het werk in het buitenland: enkele landen in vogelvlucht (p. 199)

9. Wat met artiesten en sporters die willen verhuizen? (p. 211)

Uitleiding: interview, meer nog dan over sport, over het leven zelf (p. 219)