Handboek fiscale procedure inkomstenbelastingen (dertiende editie)

Het Handboek fiscale procedure inkomstenbelastingen biedt een duidelijk overzicht van alle elementen van de fiscale procedure op het vlak van de inkomstenbelastingen. Het boek bevat een reeks praktische vragen waarmee de belastingplichtige kan worden geconfronteerd bij het vervullen van zijn fiscale verplichtingen.

- Overzichtelijke gestructureerd en voorzien van talrijke voorbeelden en modellen.
- Ideaal studieboek en gebruiksvriendelijke handleiding voor belastingplichtigen en fiscalisten.
- Volledig geactualiseerd.
Auteur(s):
Ilse De Troyer, Luk Vandenberghe
Reeks:
Fiscale Handboeken
Volume:
boek | verschenen | 13e editie
september 2022 | xvi + 410 blz.

Paperback
€ 87,-


ISBN 9789400014688


Speciale voorwaarden
- Studentenprijs € 37,-

Wanneer u dit vakje aanvinkt, tekent u in op het reeksabonnement. Als u intekent op de reeks, wordt elke nieuwe titel uit de reeks u automatisch toegestuurd. U mag een reeks vrijblijvend schriftelijk opzeggen na ontvangst van min. 2 opeenvolgende uitgaven.

Inhoud

De wetgeving en de rechtspraak met betrekking tot de vestiging, de betwisting en de inning van aanslagen in de inkomstenbelastingen evolueren bijzonder snel. Zo snel dat het voor de “gewone” belastingbetaler en zelfs voor vele gespecialiseerde fiscalisten niet of nauwelijks bij te houden is. Nochtans is een inzicht in de fiscale procedureregels uiterst belangrijk voor wie als belastingplichtige niet te veel wil betalen aan de fiscus.

Het Handboek fiscale procedure inkomstenbelastingen biedt een overzichtelijke en duidelijke leidraad in deze complexe materie. Dit boek is intussen aan zijn elfde editie toe en is uitgegroeid tot een referentiewerk. Het bevat een globaal overzicht van alle elementen van de fiscale procedure op het vlak van de inkomstenbelastingen.

Achtereenvolgens komen uitgebreid aan bod: –
de fiscale aangifte, met inbegrip van de sancties en de fiscale regularisatiemogelijkheden, –
de controle- en onderzoeksverrichtingen van de fiscus, –
de bewijsmiddelen, –
de vestiging van de aanslag, –
de betwisting van de aanslag, –
de mogelijkheid om buiten de eigenlijke fiscale procedure schadevergoeding te vorderen van de Belgische Staat, –
de kwijtschelding of vermindering van administratieve sancties of nalatigheidsintresten, –
de betaling en invordering van de belasting, en –
enkele bijzonderheden betreffende de bepaling van het kadastraal inkomen en de onroerende voorheffing.

Een apart deel is gewijd aan een reeks praktische vragen waarmee de belastingplichtige kan worden geconfronteerd bij het vervullen van zijn fiscale verplichtingen.

Door de overzichtelijke structuur en de talrijke voorbeelden en modellen is het een ideaal studieboek en een gebruiksvriendelijke handleiding voor alle belastingplichtigen en fiscalisten.

Inhoudsopgave

Voorafgaande opmerking (p. 1)

DEEL 1. DE AANGIFTE

Inleiding (p. 3)

Hoofdstuk 1. De aangifteverplichtingen (p. 7)

Hoofdstuk 2. De aangiftetermijn (p. 23)

Hoofdstuk 3. Sancties en andere gevolgen van niet-aangifte (p. 31)

DEEL 2. ONDERZOEK EN CONTROLE

Inleiding (p. 39)

Hoofdstuk 1. Diverse vormen van controle (p. 43)

Hoofdstuk 2. Onderzoekstermijnen (p. 77)

Hoofdstuk 3. Sancties (p. 91)

DEEL 3. DE BEWIJSMIDDELEN VAN DE ADMINISTRATIE

Inleiding (p. 103)

Hoofdstuk 1. Algemeenheden betreffende het bewijs (p. 109)

Hoofdstuk 2. Kenmerkende bewijsmiddelen inzake inkomstenbelastingen (p. 131)

DEEL 4. DE AANSLAG

Inleiding (p. 165)

Hoofdstuk 1. Grondslag van de aanslag (p. 169)

Hoofdstuk 2. De aanslagtermijnen (p. 199)

DEEL 5. DE BETWISTING VAN EEN AANSLAG

Inleiding (p. 245)

Hoofdstuk 1. Het bezwaar (p. 249)

Hoofdstuk 2. De ontheffing van ambtswege (p. 289)

Hoofdstuk 3. De gerechtelijke procedure (p. 311)

Hoofdstuk 4. Gevolgen van de inwilliging van de eis van de belastingplichtige (p. 325)

DEEL 6. ANDERE BETWISTINGSMOGELIJKHEDEN

Inleiding (p. 329)

Hoofdstuk 1. Vorderingen tot schadevergoeding (p. 333)

Hoofdstuk 2. Verzoeken om kwijtschelding of vermindering van nalatigheidsintresten of van administratieve sancties (p. 341)

Hoofdstuk 3. Internationaal overleg bij geschillen omtrent de heffingsbevoegdheid (p. 347)

DEEL 7. BETALING EN INVORDERING

Inleiding (p. 351)

Hoofdstuk 1. Betalingsplicht (p. 355)

Hoofdstuk 2. Invordering (p. 361)

VOORBEELDEN

Voorbeeld -1. Verloop van de administratieve procedure (p. 389)

Voorbeeld -2. Indiciaire afrekening (p. 403)

Oefeningen (p. 405)

Actualiseringen en aanvullend lesmateriaal

Actualiseringen

Bij deze uitgave worden extra bijlagen (o.a. modellen, contracten, schema’s, actualiseringen enz.) aangeboden. Deze bijlagen zijn vrij beschikbaar.

Lesmateriaal

Er is geen lesmateriaal beschikbaar voor dit boek

Over de reeks

Fiscale Handboeken

De reeks Fiscale Handboeken is in de eerste plaats praktisch opgevat. De handboeken zijn geen complete naslagwerken over diverse onderwerpen. Het zijn, door de overzichtelijke structuur en de talrijke voorbeelden, uiterst praktische werkinstrumenten die diverse onderwerpen, indien nodig, ook op juridisch vlak ontsluiten.

Voor de deelgebieden btw, vennootschapsbelasting en personenbelasting, verschijnt nu al elk jaar een geactualiseerde editie. De reeks wordt voortdurend aangevuld met nieuwe onderwerpen.

De Fiscale Handboeken zijn hét ideale werkinstrument voor elke praktijkfiscalist: praktisch, beknopt, overzichtelijk, actueel én budgetvriendelijk.

Met een abonnement op een titel uit de reeks betaalt u permanent 30% minder en is uw informatie steeds up-to-date! De nieuwe editie wordt u immers, bij verschijnen, automatisch toegestuurd. U mag een abonnement vrijblijvend opzeggen na ontvangst van minimaal twee opeenvolgende edities.

Meer over deze reeks