1. In Vennootschapsbelasting toegepast 2020 bespreken de auteurs het toepassingsgebied van de vennootschapsbelasting, de bepaling van het belastbaar inkomen, aftrekbare en niet-aftrekbare beroepskosten, verrekening van voorheffingen en belastingkrediet. Het boek biedt een antwoord op o.m. de volgende vragen: Hoe bepaalt men de belastbare grondslag? Hoe berekent men de verschuldigde vennootschapsbelasting? - Talloze voorbeelden en verwijzingen...
  Paperback
  € 59,-

 2. Deze uitgave bevat een grondige kennismaking met het internationaal belastingrecht. 

  Paperback
  € 27,-

 3. Dit handboek behandelt douane en accijnzen zowel vanuit theoretisch als vanuit praktisch standpunt.

  Paperback
  € 65,-