De Europese erfrechtverklaring

De Europese wetgever heeft binnen het bestek van de Erfrechtverordening een uniform erfrechtelijk bewijsinstrument ontwikkeld: de Europese erfrechtverklaring. In dit omvangrijk standaardwerk analyseert en evalueert de auteur het volledige regime van de Europese erfrechtverklaring.

Auteur(s):
Elise Goossens
boek | verschenen | 1e editie
augustus 2016 | xxvi + 540 blz.

Hardback
€ 125,-


ISBN 9789400007352

Inhoud

Een snelle en doeltreffende behandeling van grensoverschrijdende erfopvolgingen vereist dat de erfgenamen in alle betrokken staten vlot hun erfrechtelijke aanspraken kunnen laten gelden. Daarom heeft de Europese wetgever binnen het bestek van de Erfrechtverordening een uniform erfrechtelijk bewijsinstrument ontwikkeld: de Europese erfrechtverklaring.

Het belang van de Europese erfrechtverklaring voor de rechtspraktijk is groot omdat ze de sleutel is tot een eenvoudigere en efficiëntere afwikkeling van internationale nalatenschappen. De rechtspracticus zal zijn of haar cliënt dus moeten kunnen begeleiden bij de opmaak van de Europese erfrechtverklaring en het gebruik ervan in binnen- en buitenland. Daarenboven zal de rechtspraktijk worden geconfronteerd met Europese erfrechtverklaringen opgesteld door een buitenlandse autoriteit.

In dit standaardwerk analyseert en evalueert de auteur het volledige regime van de Europese erfrechtverklaring. Zij maakt hierbij steeds de vergelijking met de nationale bewijsinstrumenten van België, Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk en Engeland en Wales en besteedt bijzondere aandacht aan twee fundamentele vraagstukken. Welke zijn de rechtsgevolgen van de Europese erfrechtverklaring, in het bijzonder op het vlak van onroerende publiciteit? Hoe verhoudt de Europese erfrechtverklaring zich tot de bestaande nationale bewijsinstrumenten? Voor beide problematieken biedt dit boek een helder, consistent en overtuigend theoretisch model.

Als het referentiewerk bij uitstek over de Europese erfrechtverklaring is dit boek onmisbaar voor academici en rechtspractici die vertrouwd willen raken met het instrument. De toevoeging van de formulieren van de Europese erfrechtverklaring en de Erfrechtverordening als bijlagen vergroot bovendien de onmiddellijke bruikbaarheid van het boek voor de rechtspraktijk.

Elise Goossens is doctor in de rechten en onderzoeker aan het Rector Roger Dillemans Instituut Familiaal Vermogensrecht (KU Leuven).

Inhoudsopgave

Inhoud (p. 0)

INLEIDING

Hoofdstuk I. Voorwerp van het onderzoek (p. 1)

Hoofdstuk II. Probleemstelling en onderzoeksvragen (p. 19)

Hoofdstuk III. Onderzoeksmethode (p. 23)

Hoofdstuk IV. Onderzoeksopbouw (p. 45)

DEEL I. DOELSTELLING, PROCEDURE EN INHOUD

Hoofdstuk I. Doelstelling (p. 47)

Hoofdstuk II. Procedure (p. 79)

Hoofdstuk III. Inhoud (p. 129)

DEEL II. RECHTSGEVOLGEN

Hoofdstuk I. Principe: algemene gelding rechtsgevolgen (p. 157)

Hoofdstuk II. Vermoeden van juistheid (p. 165)

Hoofdstuk III. Bescherming van personen die handelen op basis van het erfrechtcertificaat (p. 185)

Hoofdstuk IV. Registerpubliciteit (p. 211)

DEEL III. VERHOUDING TUSSEN DE ERFRECHTCERTIFICATEN

Hoofdstuk I. Krachtlijnen (p. 325)

Hoofdstuk II. Conflicterende erfrechtcertificaten (p. 365)

ALGEMEEN BESLUIT

Eerste onderzoeksvraag: welke zijn de rechtsgevolgen van de Europese erfrechtverklaring? (p. 405)

Tweede onderzoeksvraag: hoe verhouden de erfrechtcertificaten zich tot elkaar? (p. 423)

Bibliografie (p. 433)

BIJLAGEN

Europese Erfrechtverordening (p. 455)

Formulieren van de Europese erfrechtverklaring (p. 485)

Open access content

Hieronder vindt u deel van de inhoud van onze uitgaven ter beoordeling online raadpleegbaar.


Inhoud (p. 0)
Bibliografie (p. 433)