Nederlandse accenten in het veiligheidsbeleid van de Europese Unie

De Nederlandse accenten in het veiligheidsbeleid van de Europese Unie vormden het overkoepelend thema van deze bundel. Deze keuze werd ingegeven door het Nederlands Voorzitterschap van de Europese Unie in de eerste helft van 2016.
Editor(s):
Dirk Van Daele
Reeks:
Acta Falconis
Volume:
14
boek | verschenen | 1e editie
december 2016 | viii + 162 blz.

Paperback
€ 30,-


ISBN 9789400007840

Inhoud

De Nederlandse accenten in het veiligheidsbeleid van de Europese Unie vormden het overkoepelend thema van deze bundel. Deze keuze werd ingegeven door het Nederlands Voorzitterschap van de Europese Unie in de eerste helft van 2016.

In de eerste twee bijdragen gaan Cyrille Fijnaut en Jan Wouters in op de crises waarmee de Europese Unie momenteel wordt geconfronteerd en op de wijze waarop zij – en in het bijzonder ook het Nederlands Voorzitterschap – hierop tracht te reageren.

De Nederlandse minister van Veiligheid en Justitie Ard van der Steur schetst vervolgens de Nederlandse visie op het Europees veiligheidsbeleid, waarna zijn Belgische collega Koen Geens deze visie benadert vanuit het perspectief van de Benelux-samenwerking.

In de vijfde en zesde bijdrage wordt een bestuursrechtelijke invalshoek gehanteerd. De burgemeester van Amsterdam, Eberhard van der Laan, bespreekt de bestuurlijke aanpak van criminaliteit en onveiligheid in Amsterdam, terwijl de commissaris van de Koning in Noord-Brabant, Wim van de Donk, ingaat op de wijze waarop de overheid een geloofwaardige en doeltreffende strategie tegen georganiseerde c.q. ondermijnende vormen van criminaliteit kan ontwikkelen.

De voorlaatste bijdrage is van de hand van Frank Paauw. Als Hoofd van de Politie Eenheid Rotterdam biedt hij de lezer inzicht in de vorming van de Nationale Politie en in de wijze waarop zij mee gestalte geeft aan de politiële samenwerking in de Europese Unie.

Tot slot bespreken Brice De Ruyver en Cyrille Fijnaut de door hen ontwikkelde voorstellen met het oog op een meer evenwichtig Europees cannabisbeleid.

Inhoudsopgave

Het Nederlandse Voorzitterschap en het veiligheidsbeleid van de Europese Unie in tijden van crisis (p. 1)

Cyrille Fijnaut

De Europese Unie in tijden van volmaakte storm (p. 33)

Jan Wouters

De Nederlandse visie op het Europees veiligheidsbeleid (p. 49)

Een reactie op de Nederlandse visie vanuit het perspectief van de Benelux-samenwerking (p. 57)

Koen Geens

De bestuurlijke aanpak van criminaliteit en onveiligheid in Amsterdam (p. 71)

Wij, de overheid. Een geloofwaardige en doeltreffende strategie tegen ondermijning en georganiseerde vormen van criminaliteit vraagt om een weerbare, slimme en integere overheid (p. 91)

De vorming van de Nationale Politie en de politiële samenwerking in de Europese Unie (p. 109)

De Derde Weg: naar een evenwichtig Europees cannabis-beleid (p. 127)

Cyrille Fijnaut, Brice De Ruyver

Over de auteurs (p. 161)

Dirk Van Daele

Open access content

Hieronder vindt u deel van de inhoud van onze uitgaven ter beoordeling online raadpleegbaar.


Inhoudstafel (p. 0)
Dirk Van Daele
Over de auteurs (p. 161)
Dirk Van Daele

Over de reeks

Acta Falconis

The series Acta Falconis contains the most important inaugural lectures of the Law Faculty of Leuven University. The volumes reflect on diverse issues in law and society.

Meer over deze reeks

Ook interessant voor u: