Handboek internationaal en Europees belastingrecht, 3e editie

Dit handboek benadert de wereld van de internationale fiscaliteit op een toegankelijke manier aan de hand van voorbeelden en bevattelijke schema's, aangevuld met verwijzingen naar bronnenmateriaal (wetgeving, rechtspraak, doctrine en rulings).

Auteur(s):
Piet De Vos, Tom Jansen
Reeks:
Fiscale Handboeken
Volume:
boek | verschenen | 3e editie
november 2008 | xx + 958 blz.

Paperback
€ 95,-


ISBN 9789050958226


Speciale voorwaarden
- Studentenprijs € 35,-

Wanneer u dit vakje aanvinkt, tekent u in op het reeksabonnement. Als u intekent op de reeks, wordt elke nieuwe titel uit de reeks u automatisch toegestuurd. U mag een reeks vrijblijvend schriftelijk opzeggen na ontvangst van min. 2 opeenvolgende uitgaven.

Inhoud

Dit handboek benadert de wereld van de internationale fiscaliteit op een toegankelijke manier aan de hand van voorbeelden en bevattelijke schema's, aangevuld met verwijzingen naar bronnenmateriaal (wetgeving, rechtspraak, doctrine en rulings).
Wat is dubbele belasting en wat zijn de oorzaken? Na een situering van het cruciale onderscheid tussen inwoners en niet-inwoners geven de auteurs een overzicht van de wijze waarop België van haar soevereiniteit gebruik heeft gemaakt om buitenlandse inkomsten en niet-inwoners te belasten. Aan de hand van de recentste tekst van het OESO-Modelverdrag besteedt het derde hoofdstuk van het boek ruime aandacht aan de werking van de voor de fiscale praktijk belangrijke dubbelbelastingverdragen. Ook de Europese dimensie van het internationaal belastingrecht blijft niet onbesproken. Hierbij komen ook belangrijke recente Europese initiatieven op het vlak van de ondernemingsbelasting, de dividendbelasting en de spaarrichtlijn aan bod. Het Europese luik wordt afgesloten met een overzicht van de rechtspraak van het Hof van Justitie, die in belastingzaken steeds ingrijpender wordt. Verder wordt ingegaan op de praktische fiscale impact van de mensenrechtenverdragen en het WTO-recht. Het achtste hoofdstuk diept ten slotte een aantal topics uit.
Een eerste topic betreft de internationale samenwerking tussen staten onderling. Staten maken intenser gebruik van de mogelijkheden van inlichtingenuitwisseling, onderling overleg en invorderingsbijstand. Een tweede topic beschrijft de in de internationale fiscale praktijk gehanteerde taxplanningtechnieken alsook de manier waarop staten zich hiertegen trachten te wapenen.
Dit handboek is niet alleen een handleiding voor de aankomende bachelor of master maar ook voor de bedrijfsleider, accountant, belastingconsulent of belastingambtenaar. Het biedt de geactualiseerde basiskennis die eenieder moet hebben alvorens zich te buigen over een vraagstuk waaraan grensoverschrijdende fiscale aspecten kleven. De geïnteresseerde lezer vindt in het boek bovendien talrijke referenties naar rechtspraak, rulings en rechtsleer en naar vindplaatsen op het internet van waaruit verdere opzoekingen kunnen starten.

Inhoudsopgave

Inhoudstafel (p. 0)

HOOFDSTUK I. DUBBELE BELASTING IN INTERNATIONALE CONTEXT (p. 1)

HOOFDSTUK II. BRONNEN VAN HET INTERNATIONAAL RECHT OP HET GEBIED VAN DIRECTE BELASTINGEN (p. 7)

HOOFDSTUK III. GRENSOVERSCHRIJDENDE ASPECTEN VAN HET BELGISCH FISCAAL RECHT (p. 21)

HOOFDSTUK IV. VOORKOMING VAN DUBBELE BELASTING VIA DUBBELBELASTINGVERDRAGEN (p. 85)

HOOFDSTUK V. EUROPESE HARMONISATIE OP HET GEBIED VAN DIRECTE BELASTINGEN (p. 295)

HOOFDSTUK VI. RECHTSBESCHERMING VIA MENSENRECHTENVERDRAGEN (p. 685)

HOOFDSTUK VII. WTO-RECHT EN DIRECTE BELASTINGEN (p. 715)

HOOFDSTUK VIII. TOPICS (p. 721)

HOOFDSTUK IX. SOCIALE ZEKERHEID IN INTERNATIONAAL VERBAND (p. 815)

BIBLIOGRAFIE (p. 837)

OEFENINGEN (p. 843)

BIJLAGEN (p. 851)

Over de reeks

Fiscale Handboeken

De reeks Fiscale Handboeken is in de eerste plaats praktisch opgevat. De handboeken zijn geen complete naslagwerken over diverse onderwerpen. Het zijn, door de overzichtelijke structuur en de talrijke voorbeelden, uiterst praktische werkinstrumenten die diverse onderwerpen, indien nodig, ook op juridisch vlak ontsluiten.

Voor de deelgebieden btw, vennootschapsbelasting en personenbelasting, verschijnt nu al elk jaar een geactualiseerde editie. De reeks wordt voortdurend aangevuld met nieuwe onderwerpen.

De Fiscale Handboeken zijn hét ideale werkinstrument voor elke praktijkfiscalist: praktisch, beknopt, overzichtelijk, actueel én budgetvriendelijk.

Met een abonnement op een titel uit de reeks betaalt u permanent 30% minder en is uw informatie steeds up-to-date! De nieuwe editie wordt u immers, bij verschijnen, automatisch toegestuurd. U mag een abonnement vrijblijvend opzeggen na ontvangst van minimaal twee opeenvolgende edities.

Meer over deze reeks