Europees recht (zesde editie) (gebonden versie)

Deze zesde editie van dit klassieke handboek analyseert de beginselen van het recht van de Europese Unie na het Verdrag van Lissabon waarbij de hoofdlijnen van het Europees recht en de instellingen van de Europese Unie systematisch in kaart worden gebracht.
Auteur(s):
Koen Lenaerts, Piet Van Nuffel
boek | verschenen | 6e editie
december 2017 | xxxiv + 760 blz.

Hardback
€ 101,50 € 145,-


ISBN 9789400008830

Inhoud

Van dit boek is eveneens een paperback-versie met studentenprijs beschikbaar. Klik hier.

Dit klassieke handboek analyseert de beginselen van het recht van de Europese Unie na het Verdrag van Lissabon. De hoofdlijnen van het Europees recht en de instellingen van de Europese Unie worden systematisch in kaart gebracht. Zowel de specialist als hij of zij die occasioneel met Europees recht te maken heeft, vinden in dit boek een onmisbaar overzicht van het vigerende recht. Door de doordachte opbouw en de uitgebreide lijst van trefwoorden vindt de lezer gemakkelijk het antwoord op zijn vragen en dringt hij snel door tot de kern van de zaak. De goede en evenwichtige selectie van verwijzingen naar de belangrijkste rechtspraak maken van dit boek de ideale basis voor doelgericht opzoekingswerk.

Dit boek is dan ook hét Nederlandstalige basiswerk over het Europees recht.
In een groeiend aantal rechtstakken is de Europese invloed niet meer weg te denken. Zo verschijnt het Europese Unierecht op de voorgrond van het arbeidsrecht, het socialezekerheidsrecht, het fiscaal recht, het strafrecht, het ipr, het procesrecht, het bank- en verzekeringsrecht, het vennootschapsrecht enz. In al deze rechtstakken ontstaat een samenspel van Unierecht en nationaal recht, wat een grondige kennis van het Unierecht noodzakelijk maakt.

Dit boek, dat voortbouwt op een rijke traditie, biedt deze essentiële inzichten aan zowel praktijkjuristen als studenten.


Over de vorige editie:
‘[Dit] handboek is terecht uitgegroeid tot een klassieker, waarvan lectuur en consultatie sterk worden aanbevolen [...]’
Johan Meeusen in RW 2012-213, 440.

Inhoudsopgave

Deel I. Van Europese gemeenschappen tot Europese Unie

Hoofdstuk 1. De oprichting van de Europese Gemeenschappen (p. 1)

Hoofdstuk 2. Intergouvernementele samenwerking tussen de EG-lidstaten (p. 19)

Hoofdstuk 3. Het bijeenbrengen van de integratiesporen in een Europese Unie (p. 25)

Hoofdstuk 4. Het Verdrag van Lissabon en de huidige Verdragen (p. 39)

Hoofdstuk 5. Wijziging van de Verdragen (p. 49)

Hoofdstuk 6. Toetreding tot de Europese Unie (p. 53)

Deel II. Bevoegdheden van de Europese Unie

Hoofdstuk 1. De beginselen (p. 65)

Hoofdstuk 2. Het burgerschap van de Unie (p. 113)

Hoofdstuk 3. De interne markt (p. 129)

Hoofdstuk 4. De ruimte van vrijheid, veiligheid en recht (p. 211)

Hoofdstuk 5. Interne beleidsdomeinen van de Unie (p. 235)

Hoofdstuk 6. Externe beleidsdomeinen van de Unie (p. 281)

Hoofdstuk 7. Vrijwaringsclausules (p. 311)

Deel III. Instellingen en organen van de Europese Unie

Hoofdstuk 1. De politieke instellingen van de Unie (p. 315)

Hoofdstuk 2. Overige instellingen van de Unie (p. 365)

Hoofdstuk 3. Overige organen van de Unie (p. 379)

Hoofdstuk 4. De Unie als internationale organisatie (p. 389)

Deel IV. Besluitvorming binnen de Europese Unie

Hoofdstuk 1. De wetgevingsprocedure (p. 413)

Hoofdstuk 2. Uitvoering van wetgeving (p. 449)

Hoofdstuk 3. De besluitvorming bij het GBVB (p. 471)

Hoofdstuk 4. De budgettaire besluitvorming (p. 477)

Hoofdstuk 5. De besluitvorming inzake internationale overeenkomsten (p. 485)

Hoofdstuk 6. De besluitvorming beperkt tot bepaalde lidstaten (p. 497)

Deel V. Rechtsbronnen van de Europese Unie

Hoofdstuk 1. Doorwerking van het Unierecht in de nationale rechtsordes (p. 509)

Hoofdstuk 2. Bronnen van het Unierecht (p. 531)

Hoofdstuk 3. Niet-communautaire handelingen aangenomen vóór het Verdrag van Lissabon (p. 621)

Deel VI. Rechtsbronnen van de Europese Unie

Hoofdstuk 1. Rechtsbescherming tegenover lidstaten en particulieren (p. 631)

Hoofdstuk 2. Rechtsbescherming tegenover instellingen en organen van de Unie (p. 661)

Rechtspraakregister (p. 685)

Ook interessant voor u: