Eenzijdige beheersing van het aansprakelijkheidsrisico

Ontelbare ondernemingen, overheden en privépersonen zetten dagelijks een arsenaal in aan waarschuwingen, gebruiksinstructies, disclaimers, bordjes met exoneratiebedingen en andere technieken om hun aansprakelijkheidsrisico eenzijdig te beheersen. Dit boek onderzoekt als eerste welke technieken in de rechtbanken op het meeste succes kunnen rekenen.

Auteur(s):
Thomas Verheyen
Reeks:
Aansprakelijkheids- en Verzekeringsrecht
Volume:
16
boek | verschenen | 1e editie
juni 2021 | xxvi + 722 blz.

Hardback
€ 150,-


ISBN 9789400013414


Wanneer u dit vakje aanvinkt, tekent u in op het reeksabonnement. Als u intekent op de reeks, wordt elke nieuwe titel uit de reeks u automatisch toegestuurd. U mag een reeks vrijblijvend schriftelijk opzeggen na ontvangst van min. 2 opeenvolgende uitgaven.

Inhoud

Ontelbare ondernemingen, overheden en privépersonen zetten dagelijks een arsenaal in aan waarschuwingen, gebruiksinstructies, disclaimers, bordjes met exoneratiebedingen en andere technieken om hun aansprakelijkheidsrisico eenzijdig te beheersen. Dit boek ‘Eenzijdige beheersing van het aansprakelijkheidsrisico - Over waarschuwingen, instructies, disclaimers en andere technieken tot eenzijdige exoneratie’ onderzoekt als eerste welke technieken in de rechtbanken op het meeste succes kunnen rekenen.

Thomas Verheyen loodst de lezer door dit ongekende terrein aan de hand van talloze voorbeelden, waarmee hij zijn vernieuwende inzichten tastbaar en praktisch hanteerbaar maakt. Achtereenvolgens beschrijft hij de invloed van informatieverstrekking op de zorgvuldigheidsbeoordeling, de eenzijdige beheersing van het aansprakelijkheidsrisico door wilsuitingen zoals disclaimers en de eenzijdige beheersing van het productaansprakelijkheidsrisico, met name via productwaarschuwingen.

De auteur geeft daarbij blijk van een eigenzinnige kijk op grote thema’s zoals de zorgvuldigheidsbeoordeling, de bindende kracht van overeenkomsten en de gebreksbeoordeling in de productaansprakelijkheid. Dit boek is dan ook niet alleen een must read voor elke privaatrechtelijke jurist, maar tevens een solide bouwsteen voor verder rechtswetenschappelijk onderzoek.

Thomas Verheyen studeerde in 2015 met de grootste onderscheiding af als Master in de Rechten aan de Universiteit Gent. In 2017 behaalde hij een LL.M. aan de Yale Law School, waarna hij in september 2020 met dit proefschrift promoveerde tot Doctor in de Rechten aan de Universiteit Gent onder promotorschap van prof. dr. Marc Kruithof. Momenteel is hij advocaat aan de balie te Brussel en vrijwillig postdoctoraal medewerker aan de Universiteit Gent.

Inhoudsopgave

Deel 1. Beheersing van het gemeenrechtelijke aansprakelijkheidsrisico

Hoofdstuk 1. Beheersing van het gemeenrechtelijke aansprakelijkheidsrisico door middel van informatieverstrekking (p. 1)

Hoofdstuk 2. Beheersing van het gemeenrechtelijke aansprakelijkheidsrisico door middel van wilsuitingen (p. 273)

Deel 2. Beheersing van het productaansprakelijkheidsrisico

Beheersing van het productaansprakelijkheidsrisico (p. 547)

Algemeen besluit (p. 663)

Bibliografie (p. 675)

Trefwoordenregister (p. 711)

Over de reeks

Aansprakelijkheids- en Verzekeringsrecht

Met de reeks Aansprakelijkheids- en Verzekeringsrecht heeft het Interuniversitair Centrum voor Aansprakelijkheids- en Verzekeringsrecht de ambitie om grondige monografieën, innoverende proefschriften, degelijke congresboeken en toonaangevende handboeken over het aansprakelijkheidsrecht en het verzekeringsrecht bijeen te brengen. Elk werk in deze reeks bevat een analyse van belangwekkende evoluties of acute problemen en geeft een grondige beschrijving van de actuele stand van wetgeving, rechtspraak en rechtsleer. De editors bepleiten een fundamentele benadering van de behandelde onderwerpen. Het doelpubliek bestaat uit advocaten, magistraten, verzekeringsjuristen en alle juristen die met aspecten van deze belangrijke rechtstakken in contact komen. Alle boeken die in deze reeks verschijnen, werden vooraf aan een peer review onderworpen.
De leden van het Interuniversitair Centrum voor Aansprakelijkheids- en Verzekeringsrecht of ICAV zijn: Ludo Cornelis(Vrije Universiteit Brussel), Geert Jocqué (Hof van Cassatie, Universiteit Gent), Marc Kruithof (Universiteit Gent), Ilse Samoy (KU Leuven), Caroline Van Schoubroeck (KU Leuven), Thierry Vansweevelt (voorzitter) (Universiteit Antwerpen) en Britt Weyts (Universiteit Antwerpen).

Meer over deze reeks

Ook interessant voor u: