Douane en accijnzen (vijfde editie)

Nieuwe editie - verschijnt in september 2022

Douane en Accijnzen is een inhoudelijk volledig en bijzonder praktisch naslagwerk. Eerst komen douanebeleid en betrokken partijen aan bod. Dan volgen nomenclatuur en douanewaarde (inclusief de geactualiseerde incoterms). Na een bespreking van de import- en exportprocedure en het enig document, volgen oorsprong en bijzondere regelingen (met de laatste nieuwigheden) en tot slot een hoofdstuk over accijnzen.

* Rijkelijk geïllustreerd met voorbeelden.
* Geschikt voor iedereen zonder voorafgaande douanekennis.
* Het elektronisch oefeningenpakket werd ruim uitgebreid.
Auteur(s):
Kerstien Celis, Josse Verbeken
boek | verwacht | 5e editie
september 2022 | 500 blz.

Paperback
€ 65,-


ISBN 9789400014480


Speciale voorwaarden
- Studentenprijs € 35,-


Verschijnt 9 september 2022

Inhoud

Dit handboek behandelt douane en accijnzen zowel vanuit theoretisch als vanuit praktisch oogpunt. Na een overzicht van de evolutie van het douanebeleid in Europa en het wetgevende kader, worden de betrokken partijen besproken. Daarna volgen uitgebreide hoofdstukken over nomenclatuur en douanewaarde.

De auteurs behandelen het Import Control System en het Export Control System en de te vervullen verplichtingen bij aankomst en vertrek van goederen. Ze hebben daarbij bijzondere aandacht voor het invullen van het Enig Document. Daarnaast bespreken ze de oorsprong van goederen, de te overhandigen documenten bij invoer, transit en uitvoer, en de bijzondere regelingen douane-entrepots, tijdelijke invoer, bijzondere bestemming en veredeling. Een apart hoofdstuk wordt gewijd aan accijnzen.

Alle theoretisch behandelde aspecten worden ruim geïllustreerd met grafische voorbeelden. Dat maakt Douane en accijnzen uitermate geschikt voor studenten en logistiek managers in opleiding zonder voorafgaande douanekennis.

Douane en accijnzen laat u toe zich deze materie vlot en gestructureerd eigen te maken. Het is bovendien een uitstekende bron voor al wie sinds 1 januari 2021 te maken heeft met in- en uitvoer naar het Verenigd Koninkrijk.

Docenten die dit handboek verplicht voorschrijven aan hun studenten, bieden wij aanvullend les- en oefenmateriaal. Via hogeronderwijs@intersentia.be kunnen zij contact opnemen om toegang te krijgen.

Over de auteurs

Kerstien Celis is lector aan Hogeschool Gent. Verder geeft ze ook opleidingen bij private opleidingsverstrekkers.

Josse Verbeken is adviseur bij de Algemene Administratie der Douane en Accijnzen en docent aan het centrum der beroepsopleiding. Verder fungeert hij regelmatig als spreker op douaneseminaries.


Inhoudsopgave

De individuele hoofdstukken zijn (nog) niet beschikbaar.