De vzw & haar documenten

Deze publicatie is een ideale leidraad voor bestuurders, directieleden en raadgevers van vzw’s . De documenten zijn opgesteld als handige modellen voor de dagdagelijkse praktijk en maken het mogelijk om snel, accuraat én kostenbesparend te werken.

Reeks:
De VZW &
Volume:
boek | verschenen | 1e editie
juni 2020 | 45 blz.

Paperback
€ 47,-


ISBN 9789400012004


Wanneer u dit vakje aanvinkt, tekent u in op het reeksabonnement. Als u intekent op de reeks, wordt elke nieuwe titel uit de reeks u automatisch toegestuurd. U mag een reeks vrijblijvend schriftelijk opzeggen na ontvangst van min. 2 opeenvolgende uitgaven.

Inhoud

Deze publicatie is een ideale leidraad voor bestuurders, directieleden en raadgevers van VZW’s bij de dagelijkse werking van een VZW.
De documenten zijn opgesteld als handige modellen voor de dagdagelijkse praktijk en maken het mogelijk om snel, accuraat én kostenbesparend te werken.
Het boek is een praktische handleiding voor iedereen, professioneel en niet professioneel, die geregeld geconfronteerd wordt met de diverse aspecten van een vzw waarvan door het van kracht worden van het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen opnieuw diverse fundamentele regels gewijzigd zijn.

Dit boek werd samengesteld door Jeroen Léaerts, algemeen coördinator en jurist bij Procura VZW, het kenniscentrum voor de non–profit en sociale economie van beweging.net. Het adviseren en begeleiden van VZW’s behoort dan ook tot zijn dagdagelijkse werkterrein.
Hij publiceerde reeds meerdere artikelen over VZW’s en hij is hoofdredacteur van “VZW Actueel”.

Dit boek is het eerste in de reeks ‘De vzw &’ .Bij intekening op de reeks De vzw &’ geniet u een korting van 15% op alle werken in deze reeks.
Inhoudsopgave

Inhoud (p. 0)

Model 1. Uitnodiging algemene vergadering (p. 3)

Model 2. Volmacht voor de algemene vergadering van ... de vzw ... (p. 7)

Model 3. Verslag van de algemene vergadering (p. 9)

Model 4. Oproeping van het bestuursorgaan (p. 11)

Model 5. Ontslagbrief van een lid (p. 13)

Model 6. Ledenregister (p. 15)

Model 7. Oprichtingsakte (p. 17)

Model 8. Statuten van de vereniging (p. 19)

Model 9. Overgangsbepalingen (p. 39)

Model 10. Formulier I aanvraag tot inschrijving (Luiken a en c) en bekendmaking in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad (Luik B). (p. 41)

Model 11. Bijlage 8 van het koninklijk besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het wetboek van vennootschappen en verenigingen: Schema van de jaarrekening van de verenigingen en stichtingen die een vereenvoudigde boekhouding voeren. minimaal genormal (p. 47)

Model 12. Bijlage 2 het koninklijk besluit van 21 oktober 2018 tot uitvoering van artikel III.82 tot III.95 van het wetboek economisch recht: Genormaliseerd journaalmodel voor verenigingen en stchtingen (p. 49)

Over de reeks

De VZW &

Bij intekening op de reeks De VZW & geniet u een korting van 15% op alle reeds verschenen en nog te verschijnen werken (1 à 2 per jaar) in deze reeks. Elke nieuwe titel uit de reeks wordt u bij verschijnen automatisch toegestuurd. U mag een reeks vrijblijvend schriftelijk opzeggen na ontvangst van minimaal twee opeenvolgende uitgaven.

Meer over deze reeks