De optimale inrichting van de verkeersboete in België en Nederland vanuit een strafrechtelijk en bestuursrechtelijk ...

Dit werk beoogt een dieper inzicht in de aard en de natuur van de bestuurlijke boete en haar verhouding met de strafrechtelijke boete.
Auteur(s):
Liesbet Deben
Reeks:
Ius Commune Europaeum
Volume:
73
boek | uitverkocht | 1e editie
december 2007 | xxi + 405 blz.

Paperback
€ 80,-


ISBN 9789050957618

Uitverkocht


Wanneer u dit vakje aanvinkt, tekent u in op het reeksabonnement. Als u intekent op de reeks, wordt elke nieuwe titel uit de reeks u automatisch toegestuurd. U mag een reeks vrijblijvend schriftelijk opzeggen na ontvangst van min. 2 opeenvolgende uitgaven.

Inhoud

Deze reeks is gewijd aan het Europees ius commune. Dat betekent dat zij ruimte biedt aan zowel rechtsvergelijkende studies als aan boeken over de doorwerking van verdragsteksten in nationale rechtsstelsels. Alle onderdelen van het recht worden daarbij bestreken. De serie wordt uitgegeven in verschillende Europese talen en staat onder auspiciën van METRO, het rechtswetenschappelijk onderzoeksinstituut van de Universiteit Maastricht.

Hoewel de bestuurlijke boete een vaak gebruikt handhavingsinstrument is, bestaat er toch nog vaak onvoldoende kennis over de juridische aard, en over de effectiviteit van de boete. Dit gebrek aan correcte informatie zorgt ervoor dat er veel misvattingen over de bestuurlijke boete blijven bestaan. Dit werk beoogt een dieper inzicht in de aard en de natuur van de bestuurlijke boete en haar verhouding met de strafrechtelijke boete. Met behulp van de juridische, rechtseconomische en kosteneffectieve analyse van de Belgische en de Nederlandse wetgeving wordt het domein van de bestuurlijke boete afgebakend en wordt de optimale inrichting ervan beschreven. Ook de kostenschatting en de analyse van de betrokken belangengroepen bij de bestuurlijke boete leveren verrassende inzichten op waardoor onze kijk op de bestuurlijke boete een nieuwe wending kan krijgen. Zo kan er een echte kennismaking met de bestuurlijke boete onder de juiste veronderstellingen plaatsvinden.

Liesbet Deben heeft aan de Katholieke Universiteit Leuven Politieke en sociale wetenschappen gestudeerd. Daarna heeft ze Nederlands Recht gestudeerd aan de Universiteit
Maastricht.

Inhoud

Inhoudsopgave (p. 0)

Deel I. Inleiding

Hoofdstuk 1. Verantwoording van het onderzoek (p. 1)

Deel II. Juridische analyse van de bestuurlijke boete

Hoofdstuk 2. Begripsomschrijving van de bestuurlijke boete (p. 13)

Hoofdstuk 3. De instrumentele en rechtsbeschermende benadering van de bestuurlijke boete (p. 47)

Hoofdstuk 4. De bestuurlijke boete juridisch benaderd. Resultaten van de analyse (p. 95)

Deel III. Rechtseconomische analyse van de bestuurlijke verkeersboete

Hoofdstuk 5. De bestuurlijke verkeersboete vanuit een welvaartstheoretische benadering (p. 99)

Hoofdstuk 6. Verkeersveiligheidsbeleid in een belangengroepenanalyse (p. 155)

Hoofdstuk 7. De bestuurlijke boete rechtseconomisch benaderd. Resultaten van de analyse (p. 171)

Deel IV. Verkeershandhaving in België en Nederland

Hoofdstuk 8. Empirische beschrijving van de verkeersveiligheidsituatie in België en Nederland (p. 175)

Hoofdstuk 9. Een schatting van de administratieve kosten van de Belgische en Nederlandse verkeersboete (p. 187)

Hoofdstuk 10. De belangengroepen in het Belgische verkeersveiligheidsbeleid (p. 259)

Hoofdstuk 11. Resultaten van de empirische analyse (p. 291)

Deel V. Resultaten van de analyse

Hoofdstuk 12. De optimale omstandigheden voor de bestuurlijke boete (p. 295)

Hoofdstuk 13. De optimale bestuurlijke boete juridisch en rechtseconomisch bekeken. Belangrijkste gevolgtrekkingen voor de Belgische verkeersboete (p. 315)

Deel VI. Summary

Deel VII. Bijlagen

Bibliografie (p. 363)

Open access content

Hieronder vindt u deel van de inhoud van onze uitgaven ter beoordeling online raadpleegbaar.


Inhoudsopgave (p. 0)
Bibliografie (p. 363)

Over de reeks

Ius Commune Europaeum

Subscribe to the series and receive a 15% discount on each volume.

The ‘Ius Commune Europaeum’ series focuses on the common foundations of the legal systems of the Member States of the European Union. It includes horizontal comparative legal studies as well as studies on the effect of EU law, treaties and international regulation within the national legal systems. All substantive fields of law are covered.

The series is published under the auspices of METRO, the Institute for Transnational Legal Research at the Maastricht University.

Guidelines for the submission of a manuscript or proposal can be found here.

Editorial Board
Prof. Dr. J. Smits (chair - Tilburg University, the Netherlands)
Prof. Dr. M. Faure (Maastricht University and Erasmus University Rotterdam, the Netherlands)
Prof. Dr. E. Vos (Maastricht University, the Netherlands).


Meer over deze reeks