Contractuele clausules rond de (niet-)uitvoering en de beëindiging van contracten

De auteurs analyseren zowel gebruikelijke als minder gebruikelijke contractuele bedingen en toetsen deze aan het gemeen verbintenissenrecht en, waar toepasselijk, aan de belangrijkste regels van het consumentenrecht.
Editor(s):
Sophie Stijns, Katrien Vanderschot
boek | verschenen | 1e editie
oktober 2006 | xvi + 333 blz.

Paperback
€ 66,50 € 95,-


ISBN 9789050956093

Inhoud

Het contract is het instrument bij uitstek in het handelsverkeer. Ondanks talrijke wettelijke en jurisprudentiële beperkingen aan de contractvrijheid blijven de contractpartijen en hun raadslieden de penvoerders. Een mogelijke controle door de rechter op de inhoud van contracten is evenwel een onvermijdelijk gegeven geworden. Een weloverwogen redactie van contractuele clausules is dan ook onontbeerlijk en voorkomt problemen.

De specialisten die aan dit praktische boek hebben meegewerkt, buigen zich over alle levensfasen van het contract. In de eerste plaats komen kennisname- en aanvaardingsbedingen – die vaak de totstandkoming van het contract beheersen – aan bod. Aansluitend wordt stilgestaan bij de meer klassieke exoneratiebedingen, schadebedingen en de andere bedingen die een remedie aanreiken in geval van een contractuele wanprestatie (uitdrukkelijk ontbindende bedingen, schorsings- en vervangingsbedingen). Overmachts- en herzieningsclausules die omwentelingen en evoluties moeten opvangen tijdens de uitvoering van het contract, worden tevens besproken. Ten slotte gaat de aandacht uit naar bedingen die de duur en het einde van het contract, en zelfs nog een later stadium, de postcontractuele fase, aangaan.

De auteurs analyseren zowel gebruikelijke als minder gebruikelijke contractuele bedingen en toetsen deze aan het gemeen verbintenissenrecht en, waar toepasselijk, aan de belangrijkste regels van het consumentenrecht. Zij inspireren zich aan voorbeelden van clausules uit de praktijk en geven redactionele wenken die rekening houden met de reële noden van de praktici.

Met bijdragen van Ludo Cornelis, Hilde Geens, Vincent Sagaert, Sophie Stijns, Elke Swaenepoel, Aloïs Van Oevelen, Olivier Vanden Berghe, Katrien Vanderschot, Flavie Vermander en Patrick Wéry.

Inhoudsopgave

De individuele hoofdstukken zijn (nog) niet beschikbaar.

Ook interessant voor u: