Contract and Property with an Environmental Perspective

This book includes the conference proceedings of a conference in September 2019. The Institute for Property Law of the University of Leuven had the opportunity to welcome numerous authoritative legal scholars to debate on the impact of sustainability challenges on the crossroads between contract and property. The contributions in this book are on the one hand, careful analyses of national laws, and on the other hand, more general views on the interplay between property law and sustainability.
Editor(s):
Siel Demeyere, Vincent Sagaert
Reeks:
Property Law Series
Volume:
X
boek | verschenen | 1e editie
juli 2020 | xiv + 286 blz.

Hardback

€ 78,-

ISBN 9781780688657


Wanneer u dit vakje aanvinkt, tekent u in op het reeksabonnement. Als u intekent op de reeks, wordt elke nieuwe titel uit de reeks u automatisch toegestuurd. U mag een reeks vrijblijvend schriftelijk opzeggen na ontvangst van min. 2 opeenvolgende uitgaven.

E-book

€ 78,-

ISBN 9781780688664

Bij aankoop van een digitaal boek van Intersentia krijgt u direct toegang tot alle beschikbare digitale formaten.

Beschikbare formaten: Pdf 


Inhoud

This book includes the conference proceedings of a conference in September 2019. The Institute for Property Law of the University of Leuven had the opportunity to welcome numerous authoritative legal scholars to debate on the impact of sustainability challenges on the crossroads between contract and property.

While environmental issues, and more broadly sustainability, are often conceived as a matter of public law, if a matter of law at all, in recent years, also private law aims to join in. More fundamentally, environmental law could challenge the main division in private law, the division between contract and property. Fundamental rules of traditional private law, with strong historical roots, such as the privity of contracts, the closed system of property rights, the praedial rule with regard to servitudes, etc. are under pressure.

The contributions of this book therefore are situated at the point of encounter of at least three fields of law: environment, contract and property. Very often, a fourth field of law joins this encounter: the constitutional protection of ownership plays a major role in the described challenges.

The contributions in this book are on the one hand, careful analyses of national laws, and on the other hand, more general views on the interplay between property law and sustainability:

- Property Law, Contract Law and Environmental Law: Shaking Hands with the (Historical) Enemy - Vincent Sagaert
-Sustainable Obligations in (Dutch) Property Law - Bram Akkermans
-Contractual Regulation of Property Rights: Opportunities for Sustainability and Environmental Protection - Siel Demeyere
-Towards Sustainable Real Estate in a Circular Economy - Benjamin Verheye
-Quebec Private Law, Destined to Preserve the Environment?- Gaële Gidrol-Mistral
-Real Burdens in Scots Law: An Environmental Perspective - Andrew J M Steven
-Positive and Negative Obligations of Landowners in South African Law: An Environmental Perspective - Elsabé van der Sijde
-The Introduction of Conservation Covenants in English Law - Christopher Pulman and Nicholas Hopkins
-The ‘obligation réelle environnementale’ in French law - Blandine Mallet-Bricout.
-Environmental Duties in the German Land Register - Christine Godt
-Nordic Perspectives on Contract and Property Law with an Environmental Perspective: Examples from Norway Berte-Elen Konow

Inhoudsopgave

Property Law, Contract Law and Environmental Law: Shaking Hands with the (Historical) Enemy (p. 1)

Vincent Sagaert

Sustainable Obligations in (Dutch) Property Law (p. 29)

Bram Akkermans

Contractual Regulation of Property Rights: Opportunities for Sustainability and Environmental Protection (p. 47)

Towards Sustainable Real Estate in a Circular Economy (p. 77)

Quebec Private Law, Destined to Preserve the Environment? (p. 125)

Real Burdens in Scots Law: An Environmental Perspective (p. 143)

Positive and Negative Obligations of Landowners in South African Law: An Environmental Perspective (p. 163)

The Introduction of Conservation Covenants in English Law (p. 185)

The ‘obligation réelle environnementale’ in French law (p. 215)

Environmental Duties in the German Land Register (p. 235)

Christine Godt

Nordic Perspectives on Contract and Property Law with an Environmental Perspective: Examples from Norway (p. 267)

Over de reeks

Property Law Series

Het goederenrecht heeft de voorbije jaren een ‘revival’ gekend. Van een oud, star rechtsdomein dat terugging op een agrarische traditie, is het goederenrecht uitgebouwd tot een moderne component van het vermogensrecht. Op die manier komt het goederenrecht uit zijn isolement, en komen de raakvlakken met het fiscaal recht, constitutioneel en administratief recht, huwelijksvermogensrecht, verbintenissenrecht, rechten van de mens, enz. centraal te staan. Ook de rechtsvergelijking vormt bij een diepgaande analyse een hoeksteen.

In dit perspectief wil de reeks “Property Law Series” diepgaande werken over het goederenrecht bundelen. Die diepgang vergt een gedegen analyse die zowel voor de begripsvorming als voor de juridische praktijk een grote bijdrage levert. Zowel Nederlandstalige als Engelstalige werken kunnen erin toegang krijgen.

De reeks staat onder redactie van Prof. Dr. V. Sagaert, Prof. Dr. A. Wylleman, Prof. Dr. N. Carette, Prof. Dr. S. Van Erp en Prof. Dr. A. Van der Walt.

Indien u intekent op deze reeks, betaalt u permanent 15% minder! Elke nieuwe titel wordt u immers, bij verschijnen, automatisch toegestuurd. U mag een reeks vrijblijvend schriftelijk opzeggen na ontvangst van minimaal twee volgende uitgaven.

Meer over deze reeks