Consumentenbescherming bij de uitvoering en herziening van kredietovereenkomsten

In het kredietrecht wordt het informeren van de kredietnemer als belangrijkste beschermingsmechanisme beschouwd. In het boek worden echter een aantal andere methodes van consumentenbescherming onderzocht en voorgesteld teneinde het bestaan van de overmatige schuldenlast van consumenten terug te dringen zonder de belangen van de kredietgever hierdoor disproportioneel te beperken.
Auteur(s):
Johan Vannerom
boek | verschenen | 1e editie
mei 2015 | xxxvi + 700 blz.

Hardback
€ 145,-


ISBN 9789400005259

Inhoud

De bescherming van de consument bij kredietovereenkomsten in de naweeën van een financiële en economische crisis staat hoog op de politieke en maatschappelijke agenda. De vraag naar een goede en efficiënte bescherming wordt immers steeds luider gesteld.

In het kredietrecht wordt het informeren van de kredietnemer thans als belangrijkste beschermingsmechanisme beschouwd. In het boek worden echter een aantal andere methodes van consumentenbescherming onderzocht en voorgesteld teneinde het bestaan van de overmatige schuldenlast van consumenten terug te dringen zonder de belangen van de kredietgever hierdoor disproportioneel te beperken.

Zo behandelt de auteur na een grondige analyse van het relevante begrippenkader (consumentencontractenrecht en de (financiële) consument) en het kredietrecht de verschillende methodes van consumentenbescherming tijdens de uitvoering en herziening van de kredietovereenkomst. In het bijzonder besteedt de auteur aandacht aan de wettelijke en rechterlijke tussenkomst in de inhoud van de kredietovereenkomst. Voorbeelden zijn de strikte regels inzake anatocisme, het opnemen van een wettelijk verbod inzake onrechtmatige bedingen en de ambtshalve toetsing ervan door de rechter... Hierbij vergelijkt de auteur het Belgische recht telkens met het Duitse en Engelse recht.

Het boek is een onmisbaar werkinstrument voor advocaten, magistraten, bedrijfsjuristen en beleidsmakers werkzaam in het consumentenrecht, verbintenissenrecht, bank– en financieel recht.

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave (p. 0)

Inleiding (p. 1)

Hoofdstuk I. Onderzoeksvragen (p. 5)

Hoofdstuk II . Onderzoeksmethoden (p. 9)

DEEL I. Begrippenkader

Hoofdstuk I. Het (consumenten) contractenrecht (p. 21)

Hoofdstuk II . De consument (p. 77)

Tussenbesluit Deel I (p. 119)

DEEL II . Uitvoering en herziening van kredietovereenkomsten

Hoofdstuk I. Inleiding tot het nationale kredietrecht (p. 129)

Hoofdstuk II . Uitvoering van de kredietovereenkomst (p. 157)

Hoofdstuk III . Herziening van kredietovereenkomsten (p. 383)

Tussenbesluit Deel II (p. 593)

DEEL III. Algemeen besluit

Bibliografie (p. 603)

Bijlage I. Concordantietabel WMPC – WER (p. 691)

Bijlage II. Concordantietabel WCK – WER (p. 693)

Bijlage III. Concordantietabel WHK – WER (p. 695)

Trefwoordenregister (p. 697)

Open access content

Hieronder vindt u deel van de inhoud van onze uitgaven ter beoordeling online raadpleegbaar.


Inhoudsopgave (p. 0)
Bibliografie (p. 603)
Bijlage I. Concordantietabel WMPC – WER (p. 691)
Bijlage II. Concordantietabel WCK – WER (p. 693)
Bijlage III. Concordantietabel WHK – WER (p. 695)
Trefwoordenregister (p. 697)

Ook interessant voor u: