Ondernemingen in moeilijkheden: arbeidsrechtelijke aspecten

04 Oktober 2019
Gent
€ 234,42 (incl. BTW) € 234,42

Deze studienamiddag wordt georganiseerd in samenwerking met LegalNews.be

Tijdens dit seminarie, dat de arbeidsrechtelijke aspecten van een onderneming in moeilijkheden behandelt, komen in de eerste plaats een aantal aspecten van het onderwerp ‘herstructureren of reorganiseren’, een term die vele ladingen dekt, aan bod. Vervolgens wordt ook het aspect ‘sluiting van onderneming’ behandeld.

Telkens worden een aantal facetten die zich specifiek situeren in het individueel en collectief arbeidsrecht, besproken in het licht van de huidige wetgeving, recente evoluties en relevante, recente rechtspraak.

Elke deelnemer ontvangt het nieuwe boek Ondernemingen in moeilijkheden (editor: Jelle Derammelaere).


Spreker
Dieter Dejonghe, advocaat-vennoot Claeys & Engels


Doelgroep
Advocaten, magistraten, bedrijfsjuristen, medewerkers van sociale secretariaten

Programma

12u45 Onthaal van de deelnemers met broodjes

13u30 Start van de uiteenzetting (pauze rond 15.15 u.)

Herstructureren-reorganiseren: aspecten van individueel en collectief arbeidsrecht:
• De grenzen in hoofde van een werkgever om de arbeidsvoorwaarden aan te passen
• Sectorale werkzekerheidsbedingen en meervoudig ontslag
• Collectief ontslag:
- Het verschil tussen "meervoudig ontslag" en "collectief ontslag"
- Informatie en consultatie in geval van collectief ontslag: de impact van de Wet - Renault
- Concreet verloop van het proces en concrete aandachtspunten
- Betwisting van de informatie- en consultatieprocedure
- Activerend beleid en sociale plannen - actuele topics en concrete voorbeelden.

Sluiting van onderneming of een afdeling:
• Wanneer is er sprake van sluiting ?
• Wat is een afdeling van de onderneming ?
• Welke procedures naleven als er sprake is van zowel sluiting als van collectief ontslag ?
• Sluiting en ontslag van beschermde werknemers

17u15 Vragenronde

Praktische informatie

DATUM & LOCATIE

vrijdag 4 oktober 2019
Holiday Inn Gent Expo
Maaltekouter 3
9051 Gent
routebeschrijving


ERKENNINGEN

OVB: erkend voor 3 punten
IBJ: erkend voor 3 punten
IGO: tussenkomst bevestigd


PRIJS

199 euro excl. btw

Deelnameprijs is inclusief documentatiemap, koffiepauze, broodjeslunch en het boek Ondernemingen in moeilijkheden


******

Annulaties kunnen enkel worden aanvaard indien schriftelijk en minstens 7 dagen vóór de opleiding. Indien u verhinderd bent, staat het u steeds vrij een vervanger in uw plaats te laten deelnemen.

******

Inbegrepen studiemateriaal


Ondernemingen in moeilijkheden


Ondernemingen in moeilijkheden, hun aandeelhouders en/of zaakvoerders (en zelfs derden) staan voor de vraag of de onderneming best in faling gaat, een procedure in het kader van de Wet Continuïteit Ondernemingen opstart of vrijwillig overgaat tot ontbinding en vereffening. Via dit boek bieden wij de praktizijn een overzicht van de gelijkenissen en de verschillen, de voor- en nadelen van deze drie mogelijke opties. Hierbij staan zowel de impact op de activa en passiva van de onderneming, als op de vermogenssituatie van andere betrokkenen centraal. De bijdragen stellen de lezer ertoe in staat de meest optimale keuze te maken. Dit boek richt zich zowel naar Belgische ondernemingen als naar buitenlandse ondernemingen met een Belgische vestiging.

Inschrijven

Stap 1: gegevens deelnemer

Stap 2: kies datum en locatie

04 Oktober 2019 - Gent

Stap 3: deelnemer toevoegen aan bestelling

Overzicht en betaling

Er zijn nog geen deelnemers toegevoegd.


Voorwaarden
Voorwaarden

totaal

€ 0,00

Totaal (excl. btw)
€ 0,00