1. Deze studienamiddag wordt georganiseerd in samenwerking met LegalNews.be
  Seminar
  € 234,42 (incl. BTW)
 2. Vastgoedprojecten: 4 actuele topics

  Verschijnt 31 maart 2020


  Seminar
  € 296,45 (incl. BTW)

 3. Sinds 1 mei 2018 is Boek XX in het Wetboek Economisch Recht van kracht. Deze wet heeft de Faillissementswet van 8 augustus 1997 en de Wet van 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van ondernemingen samengevoegd om zo tot een uniforme insolventiewet te komen. Sinds 1 mei 2019 is het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en verenigingen gefaseerd in werking getreden. Ook deze regelgeving heeft een impact op de regels inzake insolventierecht (aansprakelijkheid, ontbinding en vereffening).
  Seminar
  € 235,95 (incl. BTW)