Zelfrealisatie bij onteigening in Vlaanderen en Nederland

De auteurs gaan gedetailleerd in op de juridische en feitelijke omstandigheden en de voorwaarden die bij het principe van zelfrealisatie aan de orde komen.
Auteur(s):
Erika Rentmeesters, Willem J.E. van der Werf
Reeks:
CROW
Volume:
12
boek | verschenen | 1e editie
april 2015 | x + 114 blz.

Paperback
€ 28,- € 40,-


ISBN 9789400006461

Inhoud

De twee bijdragen in dit boek behandelen de zelfrealisatie door particulieren van plannen die door een overheid werden uitgewerkt en vastgelegd. Tot op heden werd aan de mogelijkheid tot zelfrealisatie van overheidsprojecten door privatieve eigenaars weinig aandacht besteed.

In een eerste reflex denkt men bij zelfrealisatie enkel aan lucratieve projecten zoals bijvoorbeeld groepswoningbouw, verkavelingen of het ontwikkelen van industrieterreinen. Maar ook niet-winstgevende projecten kunnen voor private realisering in aanmerking komen. Zo verhindert niets dat bijvoorbeeld een natuurgebied of een bufferzone particulier gerealiseerd wordt. Of dit realistisch en/of haalbaar is, is natuurlijk een andere vraag. Voor zover een eigenaar zelf in staat is om een welbepaald door de overheid voorgenomen project te realiseren op de wijze die de overheid voor ogen heeft, is een onteigening in functie van dat werk overbodig.

Erika Rentmeesters bespreekt de reglementering in Vlaanderen en Willem van der Werf geeft zijn visie over de zelfrealisatiemogelijkheden door particulieren in Nederland. Beide auteurs gaan gedetailleerd in op de juridische en feitelijke omstandigheden en de voorwaarden die bij het principe van zelfrealisatie aan de orde komen. Ze maken daarbij tevens de nodige afwegingen bij het verband tussen de zelfrealisatie en de noodzaak tot onteigening.

Deze uitgave bevat dan ook een schat aan informatie voor advocaten, magistraten, lokale besturen, landmeters-experten, projectontwikkelaars en iedereen die op een professionele wijze met vastgoed bezig is.

Inhoudsopgave

Inhoudstafel (p. 0)

Zelfrealisatie bij onteigening in Vlaanderen (p. 1)

Erika Rentmeesters

Zelfrealisatie bij onteigening in Nederland (p. 49)

Willem J.E. van der Werf

Over de reeks

CROW

Het "Centrum voor Recht, Onteigening en Waardering" of kortweg CROW is een vereniging zonder winstoogmerk. CROW is een vereniging die onteigeningsgegevens en alles wat hiermee samenhangt bestudeert vanuit een wetenschappelijke, multidisciplinaire en grensoverschrijdende invalshoek.
Dit bereiken zij o.a. door het verspreiden van publicaties, het organiseren van studiedagen en door het verlenen van advies.

Meer over deze reeks

Ook interessant voor u: