Een kritische blik op zekerheden, prijsregulering en ontslag

Deze bundel bevat vijf bijdragen naar aanleiding van presentaties tijdens de Alumnidag nr. 3 van de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de UGent.
Editor(s):
Ignace Claeys
boek | verschenen | 1e editie
augustus 2016 | xii + 196 blz.

Paperback
€ 75,-


ISBN 9789400007666

Inhoud

Deze bundel bevat vijf bijdragen naar aanleiding van presentaties tijdens de Alumnidag nr. 3 van de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de UGent:
Joke Baeck (UGent) analyseert de wet die het zekerhedenrecht hervormt.
Piet François (bedrijfsjurist BNP Paribas Fortis) stelt de vraag of die wet wel nodig was en niet meer problemen creëert dan ze oplost.
Philippe Lambrecht en Erik Peetermans (VBO) analyseren de instrumenten van prijsregulering in het Wetboek Economisch Recht.
Ludo Cornelis (VUB) vraagt zich af of er nog iets overblijft van rechterlijke controle op excessieve prijzen.
Willy Van Eeckhoutte (UGent) analyseert ten slotte de ins en outs van het ontslagrecht, dat met CAO nr. 109 grondig werd hervormd.

Inhoud

Inhoud (p. 0)

Het nieuwe zekerheidsrecht (p. 1)

Joke Baeck

De nieuwe Pandwet: enkele (praktische) beschouwingen vanuit het oogpunt van de bankier (p. 41)

De prijs van onwil, kippenvel en eerlijke schaamte (p. 71)

Ludo Cornelis

Boek V van het Wetboek van economisch recht: mededinging, maar niet tegen elke prijs? (p. 125)

Meer aandacht voor de kwalitatieve aspecten van het verlaten van de arbeidsmarkt CAO nr.109 en de rechten van de werknemer i.v.m de motivering van zijn ontslag (p. 159)

Willy van Eeckhoutte