De vergeten dimensie van het eigendomsrecht

In deze openingsrede wordt nagegaan hoe ver grondeigendom zich uitstrekt, en vooral welke afspraken er kunnen worden gemaakt om eigendomsrechten te stapelen.
Auteur(s):
Vincent Sagaert
Reeks:
Vlaams Pleitgenootschap
Volume:
boek | verschenen | 1e editie
november 2008 | 23 blz.

Garenloos
€ 14,- € 20,-


ISBN 9789050958714

Inhoud

Grondeigendom wordt altijd gedacht in platte vlakken. Nochtans kan men als grondeigenaar geen enkele bevoegdheid uitoefenen indien dat recht niet ook betrekking zou hebben op de boven- en de ondergrond. In deze openingsrede wordt nagegaan hoe ver grondeigendom zich uitstrekt, en vooral welke afspraken er kunnen worden gemaakt om eigendomsrechten te stapelen. Dat laatste is van groot belang: in het kader van de grondschaarste en het ruimtelijk beleid wordt de ruimte om naast elkaar te bouwen steeds beperkter, waardoor verschillende functies in eenzelfde complex boven elkaar moeten kunnen worden gecombineerd. Het blijkt echter dat het juridisch instrumentarium daarvoor schromelijk in gebreke is…

Inhoudsopgave

De individuele hoofdstukken zijn (nog) niet beschikbaar.

Over de reeks

Vlaams Pleitgenootschap

Reeds meer dan 15 jaar organiseert het Vlaams Pleitgenootschap bij de Balie te Brussel toonaangevende en alom gewaardeerde studiedagen. De referaten van deze studiedagen worden uitgegeven in een reeks van praktijkgerichte boeken die wetenschappelijk onderbouwd zijn.
Meer informatie vindt u op: www.vpgbrussel.be

Meer over deze reeks

Ook interessant voor u: