1. 1
 2. 2
 3. 3

 1. This book discusses new developments in property law that challenge traditional property law theory. Although it deals with various aspects of property law, such as virtual property, prescription, and EU property law, all topics share a vision on how to give shape to the property law of the 21st century.
  Paperback
  € 40,-

 2. In deze uitgave worden in zeven bijdragen de mogelijkheden, beperkingen en innovaties van het vruchtgebruik voor de praktijk besproken.
  Paperback
  € 85,-

 3. In dit boek wordt niet alleen aandacht geschonken aan de onroerendgoed-gerelateerde misdrijven van Boek II van het Strafwetboek, maar ook aan een specifieke tak van het bijzonder strafrecht, het stedenbouwstrafrecht (met inbegrip van ruimtelijke ordening), waar bijna exclusief wordt gefocust op de onroerende goederen.
  Paperback
  € 65,-

 4. Even though apartments are the dominant form of housing in China, they are still largely poorly regulated. This book addresses the legal deficiency of condominium law and seeks to map out an academically rigorous approach to understanding and formalizing it with a critical comparative analysis.
  Paperback
  € 52,-

 5. Deze uitgave bestrijkt op een systematische wijze de meeste aspecten van het goederenrechtelijk statuut van de schuldvorderingen en doet dat grondig, zonder daarbij de blik op het geheel te verliezen.
  Hardback
  € 175,-
 6. Derden in het contractenrecht

  Verschijnt 24 november 2009

  Dit boek over derden in het contractenrecht bewijst eens te meer dat het leerstuk van de derde in het contractenrecht aanleiding geeft tot complexe, uiteenlopende en vooral verrassende vraagstukken.
  Paperback
  € 60,-
 7. Beschikkingsonbevoegdheid

  Verschijnt 20 oktober 2009

  De auteur bestudeert in dit werk één van de voorwaarden voor de zakenrechtelijke overgang van zaken of andere vermogensrechten, nl. de beschikkingsbevoegdheid.
  Hardback
  € 185,-

 8. In deze openingsrede wordt nagegaan hoe ver grondeigendom zich uitstrekt, en vooral welke afspraken er kunnen worden gemaakt om eigendomsrechten te stapelen.
  Garenloos
  € 20,-

 9. De rechtstak ‘Zakenrecht en zekerheden’ onderging de jongste decennia een belangrijke evolutie, die een complete update van het Handboek Burgerlijk Recht noodzakelijk maakte.
  Hardback
  € 175,-
 
 1. 1
 2. 2
 3. 3