Webinar: De impact van drie recente wetten op de werking van elke rechtspersoon. Nieuw verbintenissenrecht, nieuw goederenrecht en B2B-wetgeving

29 Augustus 2022
Webinar
€ 151,25 (incl. BTW)

Nieuwe datum!
29 augustus 2022

Dit webinar wordt georganiseerd in samenwerking met LegalNews / LegalLearning

Tijdens deze webinar krijgt u een praktijkgerichte analyse van de impact van drie recente belangrijke wetten op iedere rechtspersoon (vennootschap of VZW), meer bepaald het nieuwe goederenrecht (boek 3 BW), de B2B-wetgeving en het nieuwe verbintenissenrecht (boek 5 BW).


****
U kan deze webinar ook volgen, inclusief de tweede uitgave van het Handboek vennootschapsrecht (Herman Braeckmans en Robby Houben – uitgave t.w.v. € 275), dat het meest complete Nederlandstalige naslagwerk is dat het volledige geldende vennootschapsrecht integraal behandelt en dat vertrekt vanuit de noden van de praktijk en tegelijk didactisch sterk onderbouwd is. De wetgeving, rechtspraak en rechtsleer, met inbegrip van de rechtsleer over het WVV, werd verwerkt tot en met de zomer van 2020.
Schrijf u dan in via deze link: https://intersentia.be/nl/webinar-de-impact-van-drie-recente-wetten-op-de-werking-van-elke-rechtspersoon-incl-handboek-vennootschapsrecht-tweede-uitgave.html.
****


Spreker

mr. Vanessa Ramon, advocaat-vennoot Crivits & Persyn


Doelgroep

Advocaten, notarissen, magistraten, bedrijfsjuristen, accountants, belastingconsulenten, bedrijfsrevisoren, fiscalisten, financiële en algemene directies met goede vooropleiding

Programma

12u30 – 14u00: uiteenzetting

1. De impact van het nieuwe goederenrecht (boek 3 BW)
• Duur van het recht op vruchtgebruik door een rechtspersoon
• Nieuwe regels over vruchtgebruik op aandelen
- impact op het verloop van de algemene vergaderingen van de vennootschap
- lot van statutaire clausules die het stemrecht schorsen onder het WVV
2. De impact van de B2B-wetgeving op bepaalde vennootschapscontracten
• Doorwerking van de B2B-wet op aandeelhoudersovereenkomsten, statuten, overeenkomsten tot overdracht van aandelen, overeenkomsten tot overdracht van activa, enzovoort ? Actuele invulling van het begrip ‘onderneming’.
• Hoe verhouden de specifieke bepalingen van het WVV en het vennootschapsrecht zich tot de B2B-wet?
• Ontoetsbare kernbedingen versus toetsbare bedingen
• Welke contractuele bedingen lopen in een vennootschapscontext het risico om:
- getoetst te worden aan de algemene toetsingsnorm
- in de grijze of zwarte zone van onrechtmatige bedingen te belanden?
• Kan de toepassing van de B2B-wet worden uitgesloten of geminimaliseerd?
• Sanctiemechanisme
• Eens te meer: belang van en aandacht voor goede contracten
3. De impact van het nieuwe verbintenissenrecht op vennootschappen en VZW’s (boek 5 BW)
• De wettelijke regeling van schuld- en contractoverdracht en de bepalingen van boek 12 (herstructurering van vennootschappen) en boek 13 (herstructurering van VZW’s) van het WVV
• Impact van de nieuwe regels omtrent nietigheden op de regels over de nietigheid van besluiten van de algemene vergadering en het bestuursorgaan en de stemmen op die vergaderingen uitgebracht?
• De impact van het nieuwe verbintenissenrecht op enkele courante bedingen in aandeelhouders- en overnameovereenkomsten, onder meer in het licht van:
- het nieuwe algemeen wilsgebrek van misbruik van omstandigheden
- het algemeen verbod inzake onrechtmatige bedingen die een kennelijk onevenwicht creëren tussen de wederzijdse prestaties
- de aanvullende werking van de leer van de veranderde omstandigheden
- de bijsturing van de rechterlijke matiging van schadebedingen

14u00 – 14u30: vraagstelling en einde

Praktische informatie

DATUM

Nieuwe datum!
Maandag 29 augustus 2022 | Webinar | 12u30 – 14u30

U kunt de opleiding volgen via live webcast. U ontvangt vooraf de logingegevens.
Het webinar kan na de dag van de opleiding nog vijftien dagen online herbekeken worden door de deelnemers.


ERKENNINGEN
U ontvangt enkel een aanwezigheidsattest in het kader van de permanente vorming indien u zowel de live webcast op de dag zelf volgt EN u de poll vragen beantwoordt.

OVB: erkend voor 2 standaardpunten
NKN: erkenning in aanvraag
IBJ: erkend voor 2 punten
ITAA: erkend voor 2 uur categorie A
IGO: tussenkomst bevestigd (enkel indien het webinar live gevolgd wordt)


PRIJS

€ 125 (excl. btw) inclusief relevante documentatie


PREMIE

Deze opleiding komt in aanmerking voor een premie via Liberform. Interesse? Ontdek hoe u de premie kunt aanvragen: https://intersentia.be/nl/liberform.


INLICHTINGEN

Intersentia | studiedag@intersentia.be


******

Annulaties kunnen enkel worden aanvaard indien schriftelijk en minstens 7 dagen vóór de opleiding. Indien u verhinderd bent, staat het u steeds vrij een vervanger in uw plaats te laten deelnemen.

******

Inschrijven

Stap 1: gegevens deelnemer

Stap 2: kies datum en locatie

29 Augustus 2022 - Webinar

Stap 3: deelnemer toevoegen aan bestelling

Overzicht en betaling

Er zijn nog geen deelnemers toegevoegd.


Voorwaarden

totaal

€ 0,00

Totaal (excl. btw)
€ 0,00