Webinar: Beëindiging van contracten en sancties wegens wanprestaties. Een praktijkgerichte benadering – Incl. handboek Algemeen contractenrecht (tweede editie)

05 Juli 2022
Webinar incl. Handboek
€ 332,19 (incl. BTW)

5 juli 2022 | Inclusief het boek Algemeen contractenrecht. Handboek voor nu en straks (tweede editie)

Dit webinar wordt georganiseerd in samenwerking met LegalNews / LegalLearning

Tijdens dit webinar wordt op basis van eigen praktijkervaringen, recente rechtspraak en waar relevant ook in het licht van het definitief goedgekeurde Boek 5 “Verbintenissen” van het nieuwe Burgerlijk Wetboek, een analyse gemaakt van de diverse mogelijkheden voor de praktijkjurist indien deze geconfronteerd wordt met een contractbreuk. Tevens wordt een vergelijking gemaakt tussen de verschillende wijzen van beëindiging van contracten onder het nieuwe recht.

Prof. dr. Ignace Claeys is samen met dr. Thijs Tanghe auteur van de tweede editie van het handboek Algemeen contractenrecht (908 p.), dat in februari 2022 werd gepubliceerd. In de tweede editie zijn Boek 5 “Verbintenissen” en Boek 1 ”Algemene bepalingen” van het nieuwe Burgerlijk Wetboek verwerkt. De tweede editie bevat ook een update van rechtspraak en rechtsleer.

****
Indien u reeds in het bezit bent van het Handboek, kunt u zich via deze link inschrijven voor het webinar zonder boek, waarbij u slechts € 125 (excl. btw) betaalt. Schrijf u in via deze link: https://intersentia.be/nl/webinar-beeindiging-van-contracten-en-sancties-wegens-wanprestaties-een-praktijkgerichte-benadering.html.
****


Spreker

prof. dr. Ignace Claeys, hoogleraar Centrum voor Verbintenissen- en Goederenrecht UGent en advocaat-vennoot bij Eubelius


Doelgroep

Advocaten, notarissen, magistraten, bedrijfsjuristen, accountants, belastingconsulenten, bedrijfsrevisoren, fiscalisten, financiële en algemene directies met goede vooropleiding

Programma

12u30 – 13u30: uiteenzetting

1. Beëindiging van contracten, met een vergelijking van de nieuwigheden in het boek 5 inzake:
- nietigverklaring
- ontbinding wegens wanprestatie
- ontbinding wegens overmacht
- beëindiging wegens imprevisie
- opzegging
- uitdovende termijn
- verval
- ontbindende voorwaarde

2. Sancties wegens wanprestatie: de nieuwigheden van boek 5 met inbegrip van recente rechtspraak, waaronder:
- toerekenbaarheid, verzuim, ingebrekestelling
- eenzijdige sancties (ontbinding, vervanging, prijsvermindering)
- restitutie na nietigverklaring en ontbinding
- schadeherstel (in natura of schadevergoeding)
- …

13u30 – 14u00: vraagstelling

Praktische informatie

DATUM

Dinsdag 5 juli 2022 | Webinar | 12u30 – 14u00

U kunt de opleiding volgen via live webcast. U ontvangt vooraf de logingegevens.
Het webinar kan na de dag van de opleiding nog vijftien dagen online herbekeken worden door de deelnemers.


ERKENNINGEN
U ontvangt enkel een aanwezigheidsattest in het kader van de permanente vorming indien u zowel de live webcast op de dag zelf volgt EN u de poll vragen beantwoordt.

OVB: erkend voor 1 standaardpunt
NKN: erkenning in aanvraag
IBJ: erkend voor 2 punten
ITAA: erkend voor 1,5 uur categorie A
IGO: tussenkomst bevestigd inclusief boek (enkel indien het webinar live gevolgd wordt)


PRIJS

€ 295 (excl. btw) inclusief het Handboek Algemeen contractenrecht (tweede editie) (ter waarde van € 229) en relevante documentatie


PREMIE

Deze opleiding komt in aanmerking voor een premie via Liberform. Interesse? Ontdek hoe u de premie kunt aanvragen: https://intersentia.be/nl/liberform.


INLICHTINGEN

Intersentia | studiedag@intersentia.be


******

Annulaties kunnen enkel worden aanvaard indien schriftelijk en minstens 7 dagen vóór de opleiding. Indien u verhinderd bent, staat het u steeds vrij een vervanger in uw plaats te laten deelnemen.

******

Inbegrepen studiemateriaal


Algemeen contractenrecht (tweede editie)


Het algemeen contractenrecht is het recht dat van toepassing is op elk contract voor zover bijzondere wetgeving er niet van afwijkt.
In vier delen behandelt dit boek de kernvragen die in de levenscyclus van elk contract aan bod komen:
1. Is het contract op geldige wijze ontstaan?
2. Wat is de inhoud van het contract en hoe werkt het ten aanzien van partijen en derden?
3. Wanneer is er sprake van een contractbreuk en wat is de impact van gewijzigde omstandigheden?
4. Hoe kan een partij een contractbreuk van haar medecontractant sanctioneren en hoe kan ze een einde maken aan het contract?
De focus van het boek ligt op het huidige contractenrecht. Nu de stap naar een nieuw Burgerlijk Wetboek evenwel definitief is gezet, hebben de auteurs bij de behan...

Inschrijven

Stap 1: gegevens deelnemer

Stap 2: kies datum en locatie

05 Juli 2022 - Webinar incl. Handboek

Stap 3: deelnemer toevoegen aan bestelling

Overzicht en betaling

Er zijn nog geen deelnemers toegevoegd.


Voorwaarden
Voorwaarden

totaal

€ 0,00

Totaal (excl. btw)
€ 0,00